2023/2024 II. szemeszter

Szívós István sportolói ösztöndíj pályázati kiírás 2023/2024. II.

A Szívós István sportolói ösztöndíj célja a Semmelweis Egyetem sportéletének fejlesztése érdekében, elsősorban a versenysportban aktívan résztvevő hallgatók támogatása, ösztönzése, a tanulás és magas szintű sportolás eredményeinek elérése és ezek összehangolásának biztosítása.

 1. A pályázat benyújtásának feltételei

 • aktív hallgatói jogviszony
 • a kötelező kreditpontok megszerzése a legutolsó 2 aktív szemeszterben
 • legalább egy éves klub- és szakosztályi tagság a Semmelweis Egyetem Sport Klub (SE SK) sportegyesületben
 • a pályázat benyújtásakor és a megítélt sportolói ösztöndíj esetében a folyósítás ideje
 • alatt a Semmelweis Egyetem Sport Klub valamely szakosztályának igazolt játékosa,
 • a Semmelweis Egyetem Sport Klub tagjaként az egyesület versenysport
 • tevékenységében aktívan részt vesz,
 • a Semmelweis Egyetem Sport Klub szakosztályi edzésein az edző által meghatározott
 • részvételi feltételeket teljesíti és példamutatással végzi az edzésmunkát,
 • pályázó a „Jó tanuló – jó sportoló” és a „Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja” sportolói pályázatával egyidejűleg pályázatot nem nyújthat be
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell
 • a kitöltött pályázati adatlapot,
 • aktív hallgatói jogviszonyigazolást
 • önéletrajzot, motivációs levéllel
 • az edző és a szakosztályvezető ajánlását, támogató nyilatkozatát,
 • tagsági és szakosztályi díj befizetésének igazolását
 • 2 db versenyjegyzőkönyvet,
 • a sporteredményeket tartalmazó szövetségi igazolást.
 1. A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat kiírója, Dr. Merkely Béla rektor

A pályázat a Neptun rendszeren keresztül nyújtható be 2024. március14. 12:00 – március 22. 12:00 óra között.

A pályázati elbírálásának határideje 2024. március 28.  A díjazottak értesítése a neptun rendszerben, kizárólag elektronikus úton.

 1. A bírálóbizottság összetétele:

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes

Várszegi Kornélia Testnevelési és Sportközpont

Pál Kinga Hallgatói Önkormányzat

 1. Az értékelés szempontjai:

A bizottság a benyújtott dokumentumok alapján sorrendet állít fel az edzéseken valamint az egyetemi bajnokságokon nyújtott kiemelkedő teljesítmény valamint az edzői/szakosztályvezetői ajánlás alapján.

A 150.000 Ft-tal járó ösztöndíj megítélésének feltétele a sportági szakszövetség által kiírt első vagy másodosztályú versenysorozatban igazolt szereplést, vagy egyetemi bajnokságon – 1-3. helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvételt.

 1. A pályázaton elnyerhető ösztöndíj maximális összege

Az edző és szakosztályvezető javaslata, valamint a sporteredmények alapján az alábbi 3 kategória szerint részesülhetnek a pályázók 5 havi juttatásban:

 1. 150. 000 Ft/hó
 2. 100.000 Ft/hó
 3. 50.000 Ft/hó

 A pályázati eredmény közzététele

A díjazottak listájának közzététele a benyújtástól számított 10. napon kerül nyilvánosságra a Testnevelési és Sportközpont illetve az Egyetem honlapján.

 1. Az ösztöndíj kifizetése:

A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságot, amely gondoskodik a bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság a döntés megérkezésétől számított 15 napon belül kifizeti a sportolói ösztöndíjat a hallgató részére.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel fordulhatnak Várszegi Kornéliához, a Testnevelési és Sportközpont igazgatójához a: varszegi.kornelia@semmelweis.hu címen.

https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2023/06/SZMSZ_HKR_III_KONYV_III_4_RESZ_Teritesi_es_Juttatasi_Szabalyzat_hatalyos_20230603.pdf

2023/2024 II. szemeszter díjazottak

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Kézilabda:
Mészáros Regina

Kosárlabda:
Hajdú Botond

Röplabda:
Tóth Dalma

Labdarúgás:
Trauttwein Péter Pál                                                        

Vízilabda:
Ardelean Dávid
Bokros Bálint Tibor
Csapodi János
Frei Tamás
Gémesi Marcell
Gémesi Márk
Kamocsai Marcell
Kovács Dávid Tamás
Szabó Márk
Varga Levente
Windisch Kristóf Arnold

100.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Poczik Levente

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Úszás:
Ilyés Laura Vanda

Gratulálunk a nyerteseknek!

2023/2024 I. szemeszter

Szívós István sportolói ösztöndíj pályázati kiírás 2023/2024. I.

A Szívós István sportolói ösztöndíj célja a Semmelweis Egyetem sportéletének fejlesztése érdekében, elsősorban a versenysportban aktívan résztvevő hallgatók támogatása, ösztönzése, a tanulás és magas szintű sportolás eredményeinek elérése és ezek összehangolásának biztosítása.

 1. A pályázat benyújtásának feltételei

 • aktív hallgatói jogviszony
 • a kötelező kreditpontok megszerzése a legutolsó 2 aktív szemeszterben
 • legalább egy éves klub- és szakosztályi tagság a Semmelweis Egyetem Sport Klub (SE SK) sportegyesületben
 • a pályázat benyújtásakor és a megítélt sportolói ösztöndíj esetében a folyósítás ideje
 • alatt a Semmelweis Egyetem Sport Klub valamely szakosztályának igazolt játékosa,
 • a Semmelweis Egyetem Sport Klub tagjaként az egyesület versenysport
 • tevékenységében aktívan részt vesz,
 • a Semmelweis Egyetem Sport Klub szakosztályi edzésein az edző által meghatározott
 • részvételi feltételeket teljesíti és példamutatással végzi az edzésmunkát,
 • pályázó a „Jó tanuló – jó sportoló” és a „Semmelweis Egyetem Csík Ferenc Sportösztöndíja” sportolói pályázatával egyidejűleg pályázatot nem nyújthat be
 1. A pályázatnak tartalmaznia kell
 • a kitöltött pályázati adatlapot,
 • aktív hallgatói jogviszonyigazolást
 • önéletrajzot, motivációs levéllel
 • az edző és a szakosztályvezető ajánlását, támogató nyilatkozatát,
 • tagsági és szakosztályi díj befizetésének igazolását
 • 2 db versenyjegyzőkönyvet,
 • a sporteredményeket tartalmazó szövetségi igazolást.
 1. A pályázat benyújtása és elbírálása

A pályázat kiírója, Dr. Merkely Béla rektor

A pályázat a Neptun rendszeren keresztül nyújtható be 2023. november 17 12:00 – november 24. 12:00 óra között.

A pályázati elbírálásának határideje 2023. november 30. A díjazottak értesítése a neptun rendszerben, kizárólag elektronikus úton.

 1. A bírálóbizottság összetétele:

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes

Várszegi Kornélia Testnevelési és Sportközpont

Pál Kinga Hallgatói Önkormányzat

 1. Az értékelés szempontjai:

A bizottság a benyújtott dokumentumok alapján sorrendet állít fel az edzéseken valamint az egyetemi bajnokságokon nyújtott kiemelkedő teljesítmény valamint az edzői/szakosztályvezetői ajánlás alapján.

A 150.000 Ft-tal járó ösztöndíj megítélésének feltétele a sportági szakszövetség által kiírt első vagy másodosztályú versenysorozatban igazolt szereplést, vagy egyetemi bajnokságon – 1-3. helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvételt.

 1. A pályázaton elnyerhető ösztöndíj maximális összege

Az edző és szakosztályvezető javaslata, valamint a sporteredmények alapján az alábbi 3 kategória szerint részesülhetnek a pályázók 5 havi juttatásban:

 1. 150. 000 Ft/hó
 2. 100.000 Ft/hó
 3. 50.000 Ft/hó

 A pályázati eredmény közzététele

A díjazottak listájának közzététele a benyújtástól számított 10. napon kerül nyilvánosságra a Testnevelési és Sportközpont illetve az Egyetem honlapján.

 1. Az ösztöndíj kifizetése:

A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságot, amely gondoskodik a bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság a döntés megérkezésétől számított 15 napon belül kifizeti a sportolói ösztöndíjat a hallgató részére.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel fordulhatnak Várszegi Kornéliához, a Testnevelési és Sportközpont igazgatójához a: varszegi.kornelia@semmelweis.hu címen.

2023/2024 I. szemeszter díjazottak

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Kézilabda:
Mészáros Regina

Kosárlabda:
Hajdú Botond

Vízilabda:
Ardelean Dávid
Bokros Bálint Tibor
Gémesi Marcell
Szabó Márk
Varga Levente
Windisch Kristóf Arnold

100.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Csapodi János
Frei Tamás
Gémesi Márk
Kovács Dávid Tamás
Poczik Levente

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Úszás:
Ilyés Laura Vanda

Gratulálunk a nyerteseknek!

2022/2023 tanév

A DR. SZIVÓS ISTVÁN SPORTOLÓI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSA 2022/23 TANÉVRE

A pályázat kiírója:   Prof. Dr. Merkely Béla rektor
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 12. 18:00
A pályázat benyújtásának módja:  kizárólag elektronikus úton, a Neptun Rendszerben
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 10 000 000 Ft (10 hónapon át havi 1 000 000 Ft)
Az elnyerhető támogatás összege: havi 50 000 Ft vagy 100 000 Ft vagy 150 000 Ft 10 hónapon át folyósítva

 

A pályázat leírása a  https://semmelweis.hu/hok/palyazatok/sportosztondijak/ oldalon is megtalálható.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:

 • Semmelweis Egyetem hallgatói jogviszony igazolása az aktív hallgatói jogviszonyról
 • Semmelweis Egyetem Sport Klub tagság igazolása (szakosztályi díjról befizetési bizonylat)
 • egyetemi bajnokságban történt szereplés igazolása (jegyzőkönyv)
 • sportpályafutást bemutató önéletrajz (személyes adatokkal, e-mail címmel, évfolyam, kar, Neptun kód megadásával)
 • motivációs levél
 • szakosztályi edző és/vagy szakosztályvezető ajánlása
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. április 19.
A bíráló bizottság összetétele:

elnöke: Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes

tagjai: Várszegi Kornélia, Takács Félix

Az értékelés szempontjai: 

A bizottság a beadott dokumentumok alapján sorrendet állít fel az edzéseken, valamint az egyetemi bajnokságban nyújtott kiemelkedő teljesítmény és az edzői/szakosztályvezetői ajánlás alapján.

A 150 000 Ft összegű juttatás odaítélésének feltétele az első vagy másodosztályú versenysorozatban igazolt – akár korábbi – szereplés, vagy egyetemi bajnokságon – 1-3. helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvétel.

A díjazottak száma: A rendelkezésre álló keret erejéig állapítható meg, de a bizottság a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes keretösszeget.
A díjazottak értesítése: A Neptun Rendszerben, kizárólag elektronikus úton.
A díjazottak listájának közzététele: Az Egyetem a Testnevelési és Sportközpont honlapján a díjazottak nevét és a megállapított ösztöndíj mértékét nyilvánosan közzéteszi.
Az ösztöndíj kifizetése: A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóságot, amely a TJSZ 5/B.§ figyelembevételével gondoskodik a bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási Igazgatóság a döntés megérkezésétől számított 15 napon belül gondoskodik a sportolói ösztöndíj kifizetéséről a hallgató részére.

 

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak Várszegi Kornélia Testnevelési és Sportközpont igazgatóhoz: varszegi.kornelia@semmelweis-univ.hu

 

2022/2023 tanév díjazottak

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Labdarúgás:
Lénárt Ádám

Vízilabda:
Frei Tamás
Iván Károly
Kamocsai Marcell

 Kovács Dávid Tamás
Windisch Kristóf Arnold
Gémesi Marcell
Szabó Márk
Csapodi János
Gémesi Márk
Sommer Péter

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Birkózás:
Jász Márton

Úszás:
Ilyés Laura Vanda

Vízilabda:
Németh Domonkos

Gratulálunk a nyerteseknek!

2021/2022/2

A pályázat eredménye a 2021/2022 2. szemeszterben:

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Sommer Péter              
Gémesi Márk                 
Kovács Dávid Tamás       
Frei Tamás                   
Kamocsai Marcell           

Úszás:
Békési Dániel                 

Kosárlabda:
Gangl Kinga Fruzsina      
Jankó Árpád                 

100.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Csapodi János               
Iván Károly                   
Gyöngyösi Boldizsár        

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Németh Domonkos         

Úszás:
Ilyés Laura Vanda          

Gratulálunk a nyertesekenek!


A pályázat eredménye a 2021/2022 1. szemeszterben:

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda: 

 • Sommer Péter
 • Gyöngyössi Boldizsár
 • Gémesi Márk
 • Kovács Dávid Tamás
 • Frei Tamás
 • Kamocsai Marcell
 • Iván Károly

Labdarúgás:

 • Tislér Géza
 • Székely Marcell

Röplabda:

 • Csendes Eszter

Kézilabda:

 • Nagy Mirtill
 • Bene Viktória

100.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:

 • Csapodi János

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:

 • Németh Domonkos

Úszás:

 • Ilyés Laura Vanda

Gratulálunk a nyerteseknek!


Pályázati kiírás:

A pályázat kiírója: Dr. Merkely Béla rektor
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21. 18:00
A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton a Neptun              rendszerben
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 Ft (5 hónapon át havi 1 000 000  Ft)
Az elnyerhető támogatás összege: havi 50 000 Ft vagy 100 000 Ft vagy 150 000 Ft  5 hónapon át folyósítva

A pályázat részletes leírásahttp://www.semmelweis.hu/sportkozpont és a
https://semmelweis.hu/hok/palyazatok/ oldalon található.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
– Semmelweis Egyetem hallgatói jogviszony igazolása az aktív hallgatói jogviszonyról
– Semmelweis Egyetem Sport Klub tagság igazolása (szakosztályi díjról befizetési
bizonylat)
– egyetemi bajnokságban történt szereplés igazolása (jegyzőkönyv)
– sportpályafutást bemutató önéletrajz (személyes adatokkal, e-mail címmel, évfolyam,
kar, neptun kód megadásával)
– motivációs levél
– szakosztályi edző és/vagy szakosztályvezető ajánlása

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A bíráló bizottság összetétele:

elnöke: Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes,

tagjai: Várszegi Kornélia,
             Takács Félix

Az értékelés szempontjai:

a bizottság a beadott dokumentumok alapján sorrendet állít fel az edzéseken, valamint az egyetemi bajnokságban nyújtott kiemelkedő teljesítmény és az edzői/szakosztályvezetői ajánlás alapján.

  A 150 000 Ft összegű juttatás odaítélésének feltétele az első vagy másodosztályú versenysorozatban igazolt –akár korábbi – szereplés, vagy egyetemi bajnokságon – 1-3.      helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvétel

A díjazottak száma:

a rendelkezésre álló keret erejéig állapítható meg, de a bizottság a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes keretösszeget

A díjazottak értesítése:   

a Neptun rendszerben, kizárólag elektronikus úton.  A díjazottak listájának közzététele az Egyetem a Testnevelési  és Sportközpont honlapján a díjazottak nevét és a megállapított ösztöndíj mértékét nyilvánosan közzéteszi.

Az ösztöndíj kifizetése:   

A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat- irányítási Igazgatóságot, amely a TJSZ 5/B.§     figyelembevételével gondoskodik a bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási igazgatóság a döntés megérkezésétől számított 15 napon belül gondoskodik a sportolói ösztöndíj kifizetéséről a hallgató részére.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak Várszegi Kornélia Testnevelési és Sportközpont igazgatóhoz: varszegi.kornelia@semmelweis-univ.hu