Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

A pályázat eredménye a 2021/2022 2. szemeszterben:

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Sommer Péter              
Gémesi Márk                 
Kovács Dávid Tamás       
Frei Tamás                   
Kamocsai Marcell           

Úszás:
Békési Dániel                 

Kosárlabda:
Gangl Kinga Fruzsina      
Jankó Árpád                 

100.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Csapodi János               
Iván Károly                   
Gyöngyösi Boldizsár        

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:
Németh Domonkos         

Úszás:
Ilyés Laura Vanda          

Gratulálunk a nyertesekenek!


A pályázat eredménye a 2021/2022 1. szemeszterben:

50.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda: 

 • Sommer Péter
 • Gyöngyössi Boldizsár
 • Gémesi Márk
 • Kovács Dávid Tamás
 • Frei Tamás
 • Kamocsai Marcell
 • Iván Károly

Labdarúgás:

 • Tislér Géza
 • Székely Marcell

Röplabda:

 • Csendes Eszter

Kézilabda:

 • Nagy Mirtill
 • Bene Viktória

100.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:

 • Csapodi János

150.000 Ft ösztöndíjban részesül:

Vízilabda:

 • Németh Domonkos

Úszás:

 • Ilyés Laura Vanda

Gratulálunk a nyerteseknek!


Pályázati kiírás:

A pályázat kiírója: Dr. Merkely Béla rektor
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 21. 18:00
A pályázat benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton a Neptun              rendszerben
A pályázatra rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 Ft (5 hónapon át havi 1 000 000  Ft)
Az elnyerhető támogatás összege: havi 50 000 Ft vagy 100 000 Ft vagy 150 000 Ft  5 hónapon át folyósítva

A pályázat részletes leírásahttp://www.semmelweis.hu/sportkozpont és a
https://semmelweis.hu/hok/palyazatok/ oldalon található.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentáció:
– Semmelweis Egyetem hallgatói jogviszony igazolása az aktív hallgatói jogviszonyról
– Semmelweis Egyetem Sport Klub tagság igazolása (szakosztályi díjról befizetési
bizonylat)
– egyetemi bajnokságban történt szereplés igazolása (jegyzőkönyv)
– sportpályafutást bemutató önéletrajz (személyes adatokkal, e-mail címmel, évfolyam,
kar, neptun kód megadásával)
– motivációs levél
– szakosztályi edző és/vagy szakosztályvezető ajánlása

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.

A bíráló bizottság összetétele:

elnöke: Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes,

tagjai: Várszegi Kornélia,
             Takács Félix

Az értékelés szempontjai:

a bizottság a beadott dokumentumok alapján sorrendet állít fel az edzéseken, valamint az egyetemi bajnokságban nyújtott kiemelkedő teljesítmény és az edzői/szakosztályvezetői ajánlás alapján.

  A 150 000 Ft összegű juttatás odaítélésének feltétele az első vagy másodosztályú versenysorozatban igazolt –akár korábbi – szereplés, vagy egyetemi bajnokságon – 1-3.      helyezést, vagy a bíráló bizottság szakmai megítélése szerinti kiemelt versenyszámban további helyezést elérő – eredménnyel záruló részvétel

A díjazottak száma:

a rendelkezésre álló keret erejéig állapítható meg, de a bizottság a beérkezett pályázatok alapján dönthet úgy, hogy nem használja fel a teljes keretösszeget

A díjazottak értesítése:   

a Neptun rendszerben, kizárólag elektronikus úton.  A díjazottak listájának közzététele az Egyetem a Testnevelési  és Sportközpont honlapján a díjazottak nevét és a megállapított ösztöndíj mértékét nyilvánosan közzéteszi.

Az ösztöndíj kifizetése:   

A bíráló bizottság a pályázat elbírálásától számított 3 napon belül a pályázat eredményéről értesíti az Oktatási Hálózat- irányítási Igazgatóságot, amely a TJSZ 5/B.§     figyelembevételével gondoskodik a bíráló bizottság döntése szerinti ütemezésben és összegben a hallgató részére történő kifizetésről, azzal, hogy havonta legkésőbb a tárgyhónap 10. napjáig a sportolói ösztöndíjat ki kell fizetni a hallgató részére. Amennyiben a pályázat lebonyolítása alapján jelen bekezdéstől eltérő kifizetésre van szükség, az Oktatási Hálózat-irányítási igazgatóság a döntés megérkezésétől számított 15 napon belül gondoskodik a sportolói ösztöndíj kifizetéséről a hallgató részére.

A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel forduljanak Várszegi Kornélia Testnevelési és Sportközpont igazgatóhoz: varszegi.kornelia@semmelweis-univ.hu