Pályázati felhívás  a Jó tanuló – Jó sportoló kitüntetés díjainak elnyerésére

A Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpont pályázatot hirdet a   „Jó tanuló – Jó sportoló” kitüntetés díjainak elnyerésére.

I. A pályázat benyújtásának feltételei

(1) A kitüntetést az a Semmelweis Egyetem beiratkozott nappali tagozatos, graduális képzésben részvevő hallgatója kaphatja, aki

a) a pályázási kiírást megelőző két szemeszterben 4.00 vagy ennél magasabb súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik,

b) tanulmányi elégtelenség miatt nem ismételt évet,

c) fegyelmi büntetés hatálya alatt nem áll, és nem is állt, és

d) a pályázati kiírást megelőző két tanulmányi szemeszterben a 7. számú

mellékletben felsorolt sportbeli követelmények valamelyikéből dokumentáltan teljesített és

e) a pályázati kiírást megelőző két tanulmányi szemeszterben a 7. számú mellékletben felsorolt tudományos munkában dokumentáltan teljesített.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja tekintetében a már elért sporteredményt a hallgató csak egyszer jogosult beszámíttatni a pályázat benyújtása során, a jövőben ezen elért eredményre nem hivatkozhat.

A pályázati űrlapot – ,6_sz_melleklet_20220521 kitölthető (jó tanuló jó sportoló adatlap) amely a formanyomtatványtárból elérhető – és a pályázó tanulmányaira és sporttevékenységére vonatkozó rövid önéletrajzot 2023. november 15-ig lehet benyújtani, személyesen 15:00 óráig a Sportközpontba, vagy postai úton november 15-én 24 óráig, a SE Testnevelési és Sportközpont, 1107 Budapest, Zágrábi utca 14 címre való megküldéssel.

Pályázati űrlapok letölthetők innen:

6_sz_melleklet_20220521 kitölthető (jó tanuló jó sportoló adatlap)

6_sz_melleklet_20220521 (jó tanuló jó sportoló adatlap letölthető)

II. 

A pályázatokat az SE TSK igazgatója által vezetett 5 fős Bizottság értékeli.

A Bizottság az összegzett pontok alapján sorrendet állít fel az első hat helyezett díjazására. Azonos pontszámok kialakulása esetén az oktatási rektorhelyettes javaslatot tesz a sorrendiségre vonatkozólag. Az Egyetem Szenátusa az oktatási rektorhelyettes előterjesztése alapján dönt a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető cím odaítéléséről az arra érdemes hallgatóknak.

A díjak átadására a Nemzeti Ünnep (március 15.) alkalmából tartott rendezvényen kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos részletes feltételekről és szabályokról az Egyetem Szenátusának 33/2022. (V.13.) számú határozatának elfogadott Hallgatói kitüntetésekről szóló szabályzata rendelkezik, amelybe az érdekeltek az Interneten a Jogi és Igazgatási Főigazgatóság alhonlapján https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/hallgatoi-kituntetesekrol-szolo-szabalyzat/, a Testnevelési és Sportközpontban (1107 Budapest, Zágrábi utca 14.) vagy a Dékáni Hivatalokban tekinthetnek be hivatali időben.

Budapest, 2023. szeptember 20.

                                                                                                       Várszegi Kornélia
                                                                                                              igazgató 
                                                                                             Testnevelési és Sportközpont