Ismertető

Vezető:

Dr. Enyedi Péter

Élettani Intézet
Telefon: +36 1 459-15-00/  60431

Doktori iskola  tanulmányi adminisztrátora:
Sonnevend Kinga
06-20-8259640

Titkár:
Dr. Ella Krisztina

Élettani Intézet
Telefon: +36 1 459-15-00 / 60459 mellék

Programok Programvezető
01. Celluláris és molekuláris élettan Dr. Hunyady László
02. Patobiokémia Dr. Csala Miklós
03. Embriológia, elméleti, kísérletes és klinikai fejlődésbiológia Dr. Nagy Nándor
04. A humán molekuláris genetika és a géndiagnosztika alapjai Dr. Szalai Csaba
05. Elméleti és klinikai immunológia Dr. Mócsai Attila

 

Bemutatkozás, programok

A Tudományági Doktori Iskola oktatási és kutatási programjának szerkezete és főbb sajátságai

Az öt program szervesen kapcsolódik egymáshoz, így az iskola molekuláris, fiziológiai, morfológiai szemléletet egyaránt tükröz. Különlegessége, hogy az alapkutatásokat klinikai szemlélettel párosítja: „A problémák a betegágytól indulnak”.

A magyar orvostudomány hagyományainak megfelelően különösen erősek az immunológiai vonatkozások, mind klinikai, mind elméleti értelemben. A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola mind az orvosbiológiai elméleti kutatások, mind a klinikai kutatások terén pályakezdő kutatók végzés utáni alapképzését szolgálja.

A doktori iskola célja kettős: részben áttekintést ad a különböző kóros állapotok etiológiája, patogenezise, valamint a befolyásolás lehetőségei molekuláris szintű megismerésének módjairól és esélyeiről, részben a patológia igen fontos területeinek részletesebb megismerését kívánja biztosítani. Az orvosbiológiai kutatások egyik hiányossága Magyarországon, hogy nem megfelelő a kapcsolat az elméleti és a klinikai kutatások között. Az elméleti kutatások probléma felvetése túlságosan messze kerül a „betegágytól”, ugyanakkor a klinikai kutatásokkal foglalkozók módszertani képzettsége és elméleti felkészültsége gyakran nem elegendő. Ezért több témája az alkalmazott elméleti ismeretanyagon kívül klinikai kutatási területtel is foglalkozik.
Valamennyi program különböző indíttatással a molekuláris biológiai szemlélet szellemében fogant. Oktatási szerkezetét az általános vonatkozású programokra épülő specifikus, az oktatásban részt vevő kutatók érdeklődését tükröző témák adják. Az általános vonatkozású témák és kurzusok biztosítják a kutatói léthez szükséges ismeretanyag, módszertan, etikai vonatkozások elsajátítását. Az erre épülő speciális kurzusok tükrözik mind a hazai népegészségügyi állapotokat, mind a tudomány fejlődéséből következő legújabb trendeket.

A tudományági doktori iskola kurzusvezetői legalább három évenként témáikkal kapcsolatos kurzusokat rendeznek, hogy minden doktoranduszoknak lehetősége legyen a kurzus elvégzésére. A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola vezetése éppen ezért fontosnak tartotta ezzel a szakterülettel foglalkozó kurzusok palettájának szélesítését, a már elindított kurzusai mellett, illetve helyett új molekuláris biológiával kapcsolatos kurzusokat vezetett be. Az Iskola nemzetközileg elismert kutatói szervezésében indított kurzusok lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak a molekuláris biológiai alapismeretek elsajátítására és ezt követően a tudományág részleteinek megismerésére, hogy majd a kurzusokon szerzett ismeretanyagot saját kutatási területükön hasznosíthassák.

A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Iskola oktatási programjának jelentőségét az is alátámasztja, hogy számos eredeti kurzusunkat minősített a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája kötelezően választható kurzussá. A kötelezően választható kurzusok biztosítják, hogy a hallgatók csak megfelelő irodalmi és metodikai jártasság megszerzését követően aspirálhassanak doktori cím megszerzésére.

Képzési és Vizsga Tájékoztatók

Doktori Tagozat Tanácsa

 
Doktori Tanács Jegyzőkönyv Letöltés
2022 Március 18. Letöltés (Pdf)

 

Éves beszámolók

Éves Beszámolók Letöltés
2021 Letöltés
2022 Letöltés