2023. 05. 15-én, az Esélyegyenlőségi Világnaphoz kapcsolódóan szociális témájú konferenciát szervezett a Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete konduktor – konduktív pedagógia – fogyatékkal élők a szociális ágazatban címmel. Örömünkre szolgál, hogy a résztvevő konduktoroktól, a társszakma képviselőitől, valamint a felsőoktatásban dolgozó oktatóktól egyaránt pozitív visszajelzéseket kaptunk. 

Csizy Csilla, az SE Pető András Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértője, az esemény egyik főszervezője bevezetőjében örömét fejezte ki, hogy a szakmai nap jóvoltából a sokat emlegetett pedagógiai-és egyészségügyi ágazat mellett a szociális szektor is hangsúlyt kap. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy a konferenciát Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán, valamint Csizi Péter, szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár nyitották meg. 

Csizi Péter kiemelte, a konferencia célja egyben az Esélyegyenlőségi Világnap megünneplése, melynek keretében lehetőségünk és felelősségünk megállni, és végiggondolni, hol tartunk a társadalmi esélyegyenlőség terén. Hangsúlyozta, a gondoskodáspolitika célja az egyenlő hozzáférés biztosítása, a társadalmi javak mindenki számára elérhetővé tétele. A gondoskodás az állam, az egyház, a civil szektor, az oktatásügy, a helyi közösségek és az egyén közös feladata.

„Csak azok lesznek igazán boldogok, akik keresték és megtalálták, hogyan lehet másokat szolgálni.” Ezzel az Albert Schweitzer idézettel nyitotta meg a konferenciát Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán. Köszöntő beszédében kiemelte, a fenti gondolat alkalomhoz illő, hiszen a segítő szakmákban dolgozók közös vonása az elkötelezettség, a segíteni akarás és a szakmai kihívásokra való nyitottság. Hangsúlyozta, a szociális ágazatot kiemelő konferencia megvalósulása több szempontból is fontos. Egyrészt elengedhetetlen az elköteleződés a szülők, a sérüléssel élők, a konduktorok, a társszakma képviselői, az oktatók, a hallgatók, az intézményvezetők és a döntéshozók között. Másrészt nélkülözhetetlen a gyorsan változó irányelvek, jogszabályok naprakész ismerete.

Az esemény délelőtti blokkjában dr. Andráczi-Tóth Veronika, a Belügyminisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának főosztályvezetője; Mikulás Franciska Fogyatékosságügyi igazgató; Katona Krisztina, a Fogyatékosságügyi Igazgatóság munkacsoport vezetője; Mátyásiné Kiss Ágnes, az SE Pető András pedagógiai Intézete igazgatója; Formanek Tamás, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány szociális referense; valamint Pásztorné dr. Tass Ildikó, az SE Pető András Kar főiskolai tanára tartottak színvonalas előadásokat. Átfogó képet adtak a szociális szolgáltatások rendszerének múltjáról, jelenéről és jövőbeli terveiről. A hallgatóság betekintést nyert a konduktorokat is érintő, a szociális területtel összefüggő legfontosabb irányelvekbe. Bemutatásra került a konduktor alapképzésben elindított pedagógiai rehabilitáció specializáció. Szó esett arról, hogy szociális területen a következő munkakörökben elfogadható a konduktori végzettség: intézményvezető, fejlesztő pedagógus, terápiás munkatárs, esetfelelős, fogyatékosságügyi tanácsadó. Ez utóbbi, 2022. 01. 01-jén indult feladatkör részeként országos hálózat keretében, az emberi erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokban történik a szolgáltatások nyújtása. 

A konferencia délutáni részében gyakorló konduktorok tartottak érzékletes bemutatókat arról, hogy milyen lehetőségei vannak szakmánk képviselőinek a szociális ágazatban. Huszárné Szőke Liliann a bölcsődék helyzetéről, Apáti Éva a nappali ellátás, a napközi otthon, és a gyermekvédelem témaköréből, Fóris Johanna a felnőtteknek nyújtott szociális szolgáltatásokról, Szabó Edit a halmozottan sérültek konduktív ellátásáról számolt be. 

A résztvevők egybehangzó véleménye alapján a szakmai konferencia hiánypótló volt témája, és a kapcsolatépítésben nyújtott lehetőségei miatt is.

Külön köszönjük a Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítványnak, hogy támogatásuk által Karunkhoz méltó, színvonalas vendéglátásban tudtuk részesíteni a konferencia előadóit és résztvevőit! 

Galéria

12kép