Betűméret: A A A

Meghirdetett TDK-témák

  • A szájüregi lágy- és keményszöveti regeneráció vizsgálata
  • A nyálmirigyek acinális és duktális sejtjeinek osztódását, differenciálódását és transzdifferenciációját megalapozó molekuláris mechanizmusok vizsgálata
  • A periodontális ligamentum, a fogpulpa őssejt-differenciálódás kutatása
  • Génpolimorfizmusok parodontális gyulladásban
  • Fogcsírahiányok genomikai háttere
  • Implantátumok osseointegrációjának vizsgálata
  • A nyálmirigy hipertrófiák kialakulásának molekuláris mechanizmusa
  • Humán és állati eredetű nyálmirigyek vizsgálata, biokémiai, morfológiai, PCR és Northern blot technikák alkalmazásával
  • Epitheliális transzportfolyamatok sejt és molekuláris szintű vizsgálata, génterápiás lehetőségek
  • Dentális erózió kialakulásának kutatása