PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2018 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA/SZAKMAI GYAKORLATRA

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2018-ban:

 1. Oktatók, kutatók és egyetemi hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

 

EGYETEM

KONTINGENS

KAR

BENYÚJTANDÓ NYOMTATVÁNYOK

EGYÉB TUDNIVALÓK

Comenius Egyetem,

Jessenius Orvosi Kar

(Martin, Szlovákia)

8 hét oktatócsere

10 hét egyetemi hallgatócsere

(max: 4 hét/fő)

ÁOK

·         „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló szakmai gyakorlatra egyetemi hallgatók részére”

·         „Application Form for Undergraduate Students”

·         oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

 

 1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

összesen 20 hét

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

·         a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

Ruprecht-Karls Egyetem

(Heidelberg, Németország)

összesen 5 hét

(1 fő 3 hétre + 1 fő 2 hétre)

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

Padovai Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK –GYTK – FOK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.unipd.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

Trieszti Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.units.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

 

 1. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

2 fő x 3 hónap/fő

 

·         „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

·         fogadónyilatkozat

·         a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

 

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.   A szlovákiai Martini Egyetem 2014-től csak szállást tud biztosítani az odaérkezőknek.  A Freiburgi Egyetem illetékesével szállásfoglalás ügyében a tanulmányutas közvetlenül veszi fel a kapcsolatot.  Ezzel kapcsolatban tájékoztatást az NKI fog adni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további  adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges. 

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is  szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A fent megjelölt pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán  kell leadni  vagy körpostán beküldeni  (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba).

Beadási határidő :  2018. január 23.

 • Egyetemi hallgatók részére nyári gyakorlatok esetén, a határidő április 16.  A jelentkezéshez beadandó a magyar nyelvű pályázati adatlap egyetemi hallgatók részére a szaktárgy tanszékvezető javaslatával, ill. az angol nyelvű jelentkezési lap (Application Form for Undergraduate Students), melyet a pályázat elnyerése  esetén a külföldi intézménynek küldünk meg elfogadásra.  A külföldi gyakorlóhelytől beszerzendő akkreditációs igazolás ügyében a hallgatóknak fel kell venniük a kapcsolatot a Dékáni Hivatallal.

A  felhívás és a  pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”), a pályázati adatlap hallgatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra egyetemi hallgatók részére”) valamint az angol nyelvű nyomtatvány hallgatók részére („Application Form for Undergraduate Students”) letölthetők a Semmelweis Egyetem honlapjáról a következő címen: https://semmelweis.hu/nki/palyazatok/palyazati-adatlapok/

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban.

A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. A gyakorlati idő hétköznap reggel 8:00 órától délután 17:00 óráig tart. Viszonzásul hazaérkezésük után a magyar hallgatók aktívan közreműködnek a Budapesten tartózkodó japán hallgatók szociális és kulturális programjainak szervezésében. (Kirándulásokkal, egyéb programokkal színesebbé teszik magyarországi tartózkodásukat.)

A cseregyakorlat célja:

 • a szakmai fejlődés elősegítése,
 • kölcsönös tapasztalatcsere,
 • egymás kultúrájának minél szélesebb körű megismertetése,
 • a szakmai és társalgási angol nyelv gyakorlása.

A cseregyakorlat ideje: 2018. július (Időtartam: 4 hét)

A japán és magyar hallgatók augusztus elején együtt érkeznek Magyarországra.

Pályázati anyagként kérjük az alábbiakat:

 • pályázati adatlap kitöltve, a szükséges mellékletekkel ellátva
 • angol nyelvű önéletrajz
 • angol nyelvű motivációs levél

A pályázati adatlap letölthető itt.

A beadott anyagok alapján történt előválogatás során kiválasztott jelentkezők angol nyelvű meghallgatáson vesznek részt.

A pályázatok leadási határideje: 2018. február 21.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága irodájába (1085. Budapest, Üllői u. 26, 2.em. 202.) kérjük leadni 9:00 és 15:00 h között. További információt Makádi Györgyitől kaphat a 317-9079 telefonszámon.  

A meghallgatás időpontjáról a pályázókat e-mailben értesítjük.  Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

A hazaérkezés után 15 napon belül kérünk úti jelentést benyújtani.

 

 

 

You can download the application form here.

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS V. és VI. ÉVES ÁOK HALLGATÓK  RÉSZÉRE

                                                         az

USA-BAN, A UNIVERSITY OF CALIFORNIA –DAVIS SCHOOL OF MEDICINE-NÉL ELTÖLTENDŐ KB. 8 HETES KLINIKAI GYAKORLATRA 1 FŐ RÉSZÉRE

Időpont: 2018. tavasz (kb.március-április)

A fogadó fél az alábbiakat biztosítja:

 • utazási költség (oda-vissza útra)
 • szállás és ellátás az egyetem campus-án
 • költőpénz
 • egészségbiztosítás

Az oktatási program közös megállapodás alapján személyre szabott lesz.

Az angol nyelv magas szintű ismerete és magyar állampolgárság a pályázat elnyerésének feltétele!

Pályázati anyagként kérjük az alábbiakat leadni a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán (cím: Üllői út 26. 2.em. 202.)  8:30 és 15:00 óra között:

 • pályázati adatlap kitöltve a szükséges mellékletekkel
 • angol-nyelvű önéletrajz
 • angol-nyelvű motivációs levél
 • angol-nyelvű ajánlólevél két tanszékvezetőtől
 • útlevél másolat
 • magyar kreditigazolás (1 – 4. illetve 1-5 évi)

A pályázat beadásának határideje: 2017. október 11.

A személyes szóbeli meghallgatás időpontjáról mindenkit e mail-ben értesítünk.

Bővebb információ kapható a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán a 317 9079 telefonszámon vagy a makadi.gyorgyi@semmelweis-univ.hu e mail címen.

A pályázati adatlap letölthető: itt.

 

 

CALL FOR APPLICATIONS

Tokyo Medical University and Semmelweis University have entered into a student exchange agreement to provide a clinical rotation for two 6th year  students

between 10 October – 2 November, 2017.

Students are expected to cover:

 • Round trip air transportaion
 • Health insurance
 • Personal travel insurance
 • Medical liability insurance
 • Living expenses, personal costs (meals, books, travel, clothing etc.)
 • Cost of visa
 • Cost of general medical examination  and vaccines

The aim of the rotation is to provide  students with the possibility of participating in a clinical practice in a hospital environment.

Requirements for applying: (all documents are to be submitted in English)

 • Completed Application Form
 • Motivation letter
 • Curriculum Vitae
 • English credit transcript from year 1 onwards and statement of medical student status
 • Letter of recommendation from two different Heads of Department

A thorough knowledge of the English language is a must, the knowledge of the Japanese language is an advantage.

The Application Form can be downloaded from here.

The candidates will participate in an interview in English, the date of which will be communicated by e-mail.

Deadline of applications: 23 May,2017

The application can be submitted personally at the Directorate of International Relations (1085 Budapest, Üllői út 26, 2nd floor 202.) between 9:00 AM és 14:00 PM.

For further information please contact Györgyi Makádi on phone no. +36 1 317-9079.

 

 

FREIBURGI ÉS HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

A Semmelweis Egyetem V. éves orvostanhallgatóinak a 2017/2018-as tanévben is lehetősége van arra, hogy 10 hónapos kiküldetésre – diplomamunkájának elkészítéséhez – kiutazzon a Heidelbergi vagy a Freiburgi Egyetemre.

A Freiburgi Albert-Ludwigs-Egyetemre 2 fő, a Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő utazhat ki a Jellinek-ösztöndíj keretében.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

 • önéletrajz német nyelven
 • a kidolgozandó diplomamunka tervezete német nyelven

A következő okmányokat kell csatolni:

 • és IV.évf. kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga
 • pályázatokon elért eredmény
 • TDK munka másolata
 • középfokú német nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára (Üllői út 26, 2. em. 202.) kell benyújtani, melynek határideje:

 1. április 10.

A pályázatot elnyert hallgatónak:

 • gondoskodnia kell kiutazásáról, és a biztosítás elintézéséről,
 • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj).

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a fogadó egyetem dönt.

A tanulmányi idő a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

A pályázat eredményéről mindenkit e mail-ben értesítünk.

 

 

PÓT-PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2017 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA

 

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pót-pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2017-ben:

 1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

Trieszti Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.units.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

b. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

1 x 3 hónap/fő

 

·         „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

·         fogadónyilatkozat

a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

 

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további  adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/08/Fizetes_nelkuli_szabadsag_szabalyzat_20160728.pdf

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges. 

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is  szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A fent megjelölt pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán  kell leadni  vagy körpostán beküldeni  (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba, tel.: 317-9079).

Beadási határidő :  2017. február 27.

A  felhívás és a  pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”) letölthetők a Semmelweis Egyetem honlapjáról a következő címen: https://semmelweis.hu/nki/palyazatok/   

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.

 

 

HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT EGY FŐ
IV. V. vagy VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓ RÉSZÉRE
NYÁRI NYELVTANFOLYAMRA

A nyelvtanfolyam időpontja: 2017. augusztus 3-30.

A nyelvtanfolyam célja a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező orvostanhallgatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2016/17 tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

                       –  felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

                       –  550 € költőpénz, melyből fizetendő a  szállás, étkezés, egyéb

                          kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
 • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
 • német-és magyar nyelvű motivációs levelet az e-mail cím megadásával;
 • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26, II. em. 202. szoba, postacím: 1428 Budapest Pf.2.), melynek határideje:

2017. március 22.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 1 317-9079 telefonszámon Makádi Györgyitől.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban.

A fogadó egyetem átvállalja a magyar hallgatók teljes útiköltségét, szállást és napi háromszori étkezést biztosít. A gyakorlati idő hétköznap reggel 8:00 órától délután 17:00 óráig tart. Viszonzásul hazaérkezésük után a magyar hallgatók aktívan közreműködnek a Budapesten tartózkodó japán hallgatók szociális és kulturális programjainak szervezésében. (Kirándulásokkal, egyéb programokkal színesebbé teszik magyarországi tartózkodásukat.)

A cseregyakorlat célja:

 • a szakmai fejlődés elősegítése,
 • kölcsönös tapasztalatcsere,
 • egymás kultúrájának minél szélesebb körű megismertetése,
 • a szakmai és társalgási angol nyelv gyakorlása.

A cseregyakorlat ideje: 2017. július (Időtartam: 4 hét)

A japán és magyar hallgatók augusztus elején együtt érkeznek Magyarországra.

Pályázati anyagként kérjük az alábbiakat:

 • pályázati adatlap kitöltve, a szükséges mellékletekkel ellátva
 • angol nyelvű önéletrajz
 • angol nyelvű motivációs levél

A pályázati adatlap letölthető itt.

A beadott anyagok alapján történt előválogatás során kiválasztott jelentkezők angol nyelvű meghallgatáson vesznek részt.

A pályázatok leadási határideje: 2017. február 28.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága irodájába (1085. Budapest, Üllői u. 26, 2.em. 202.) kérjük leadni 9:00 és 15:00 h között. További információt Makádi Györgyitől kaphat a 317-9079 telefonszámon. 

A meghallgatás időpontjáról a pályázókat e-mailben értesítjük.  Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

A hazaérkezés után 15 napon belül kérünk útijelentést benyújtani.

 

 

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2017 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA/SZAKMAI GYAKORLATRA

Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, Doktori Iskola, HÖK, klinika/intézet vezetője részére

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2017-ben:

 

 1. Oktatók, kutatók és egyetemi hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

 

EGYETEM

KONTINGENS
KAR

BENYÚJTANDÓ NYOMTATVÁNYOK
EGYÉB TUDNIVALÓK

Comenius Egyetem,

Jessenius Orvosi Kar

(Martin, Szlovákia)

8 hét oktatócsere

10 hét egyetemi hallgatócsere

(max: 4 hét/fő)

ÁOK

 „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló szakmai gyakorlatra egyetemi hallgatók részére”

„Application Form for Undergraduate Students”

oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

 

Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

(Kolozsvár, Románia)

8 hét oktatócsere

10 hét egyetemi hallgatócsere

(max: 4 hét/fő)

 

ÁOK – FOK – GYTK

„Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló szakmai gyakorlatra egyetemi hallgatók részére”

„Application Form for Undergraduate Students”

oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

 

 1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Bécsi Orvostudományi Egyetem

(Ausztria)

3 fő x 5 nap/fő

ÁOK – FOK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

összesen 20 hét

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

 

Ruprecht-Karls Egyetem

(Heidelberg, Németország)

összesen 5 hét

(1 fő 3 hétre + 1 fő 2 hétre)

ÁOK – FOK – GYTK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

Padovai Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét

ÁOK –GYTK – FOK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.unipd.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

Trieszti Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK – FOK – GYTK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.units.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

 

 1. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

2 fő x 3 hónap/fő

 

„Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

fogadónyilatkozat

a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.  (A szlovákiai Martini Egyetem 2014-től csak szállást tud biztosítani az odaérkezőknek.)

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további  adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges. 

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is  szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A fent megjelölt pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán  kell leadni  vagy körpostán beküldeni  (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba).

Beadási határidő :  2017. január 19.

 • Egyetemi hallgatók részére nyári gyakorlatok esetén, a határidő április 15.  A jelentkezéshez beadandó a magyar nyelvű pályázati adatlap egyetemi hallgatók részére a szaktárgy tanszékvezető javaslatával, ill. az angol nyelvű jelentkezési lap (Application Form for Undergraduate Students), melyet a pályázat elnyerése  esetén a külföldi intézménynek küldünk meg elfogadásra.  A külföldi gyakorlóhelytől beszerzendő akkreditációs igazolás ügyében a hallgatóknak fel kell venniük a kapcsolatot a Dékáni Hivatallal.

A  felhívás és a  pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”), a pályázati adatlap hallgatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra egyetemi hallgatók részére”) valamint az angol nyelvű nyomtatvány hallgatók részére („Application Form for Undergraduate Students”) letölthetők a Semmelweis Egyetem honlapjáról a következő címen: https://semmelweis.hu/nki/palyazatok/

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.

 

 

MODIFIED CALL FOR APPLICATIONS FOR BUFFALO SCHOLARSHIP

Senior Medical Student Program in the USA

The Roswell Park Cancer Institute and Dent Neurological Institute has entered into an agreement with the four Hungarian medical universities that teach medicine to provide 12 week credit-bearing senior electives to medical students who are in their 6th year of education (apply for the program during 5th year).

The rotations begin four times a year, approximately in July, September, December of next year and March of the year following the next. The exact dates will be determined by HMAA at the beginning of 2017.

This program is sponsored and managed by the Hungarian Medical Association of America.

The purpose of the Program is to facilitate the exchange of students as well as experience and knowledge between the involved medical universities. With this program the HMAA contributes and provides broad medical knowledge

 • to young Hungarian physicians who are entering the Hungarian health care system.

Students may take the following electives: Internal Medicine – Endocrinology; Pediatrics – Child Neurology; Neurosurgery; Neurology; Headache Medicine; Surgical Oncology; Medical Oncology; Neuroradiology/Radiology; Gyn-Oncology; Obstetrics and Gynaecology; Surgery

Please note that these electives are subject to availability at the time of the rotation.

Financing:

Students are expected to cover:

 • Round trip air transportation
 • Cost of books, materials if required
 • Health insurance
 • Medical liability (coordinated by HMAA) is appr. USD 300-400 for 3 months
 • Meal costs (some Buffalo departments provide meal tickets for use in the hospital)
 • Students accepted for the program will contribute to their housing in the amount of 300 USD per month (900 USD total)

Please note that max. 4 students may participate at one particular rotation. Once you have submitted your preferred rotation time (e.g.: September 2017) there is a limited possibility to change it later. All possible changes of rotation times are coordinated by HMAA Hungary Chapter and Semmelweis University.

All pertinent information are available on the pages of the Hungary Chapter and on our Facebook page. Please visit it regularly.

Contact persons:

Dr. László Mechtler, Chair of Exchange Program, HMAA, lmechtler@dentinstitute.com
Éva Tamoga, ejtamoga@buffalo.edu
Ágnes Stadler, agnesstadler@yahoo.com

Who can apply?

The program is open to students of all four Hungarian medical universities. Medical students who are in their 5th year of education at the beginning of September 2016 or those who are in their 6th year of education at the beginning of September 2016 and plan to do their 6th year in two units, so that the second unit would start from September 2017. Medical students with Hungarian heritage may apply from both the Hungarian and English language programs. Only HMAA Hungary Chapter members can apply for the exchange program (membership is free for medical students, for further information visit the Hungary Chapter page).

Deadline: applications must be postmarked by January 12, 2017.

Applications postmarked later than this date will not be accepted.

Requirements (all documents to be submitted in 2 copies):

 • Completed Application Form
 • Letter of recommendation from the Dean (in English)
 • Letter of recommendation from two different Heads of Department (in English)
 • Hungarian and English credit transcript from year 1 onwards and statement of the medical student status
 • Curriculum vitae
 • Letter of motivation/intent
 • TOEFL exam (By the decision of the HMAA Board, starting with the new academic year from June 1st, 2017, rules for the Buffalo Student Exchange Program will change as follows: No TOEFL language exam is required (of course, a good command of English is a requirement).)
 • 1 Passport size photo

The application must be complete, otherwise it will be automatically rejected.

One of the copies with one photo to be sent to:

HMAA c/o Eva Tamoga Ed.M.
651 Honeydale Court
East Amherst, NY 14051, USA

The other copy with one photo to be sent to:

Semmelweis University
Directorate of International Relations
1085 Budapest
Üllői u. 26.

P: +36 (1) 317-9079
F: +36 (1) 459-1559
@:
makadi.gyorgyi@semmelweis-univ.hu

For further information contact either HMAA Hungary Chapter Exchange Program Officer or Semmelweis University.

The personal interview will take place on the week starting 6th February, 2017. The exact date will be communicated to the applicants by e-mail.

All students must submit a written EXIT INTERVIEW to the Department of International Relations of Semmelweis University and to the HMAA Hungary Chapter after the end of the rotation. All students must attend the exit interview in person in the Balatonfüred congress of the HMAA Hungary Chapter in August.

Financial support

 

 

***

 

ARCHÍVUM

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS V. és VI. ÉVES ÁOK HALLGATÓK  RÉSZÉRE

az USA-BAN, A UNIVERSITY OF CALIFORNIA –DAVIS SCHOOL OF MEDICINE-NÉL ELTÖLTENDŐ KB. 8 HETES KLINIKAI GYAKORLATRA

1 FŐ RÉSZÉRE

Időpont: 2017. tavasz (kb.március-április)

A fogadó fél az alábbiakat biztosítja:

 • utazási költség (oda-vissza útra)
 • szállás és ellátás az egyetem campus-án
 • költőpénz
 • egészségbiztosítás

Az oktatási program közös megállapodás alapján személyre szabott lesz.

Az angol nyelv magas szintű ismerete és magyar állampolgárság a pályázat elnyerésének feltétele!

Pályázati anyagként kérjük az alábbiakat leadni a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán (cím: Üllői út 26. 2.em. 202.)  8:30 és 15:00 óra között:

 • pályázati adatlap kitöltve a szükséges mellékletekkel
 • angol-nyelvű önéletrajz
 • angol-nyelvű motivációs levél
 • angol-nyelvű ajánlólevél két tanszékvezetőtől
 • útlevél másolat
 • magyar kreditigazolás (1 – 4. illetve 1-5 évi)

A pályázat beadásának határideje: 2016. október 11.

A személyes szóbeli meghallgatás időpontjáról mindenkit e mail-ben értesítünk.

Bővebb információ kapható a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán a 317 9079 telefonszámon vagy a makadi.gyorgyi@semmelweis-univ.hu e mail címen.

A pályázati adatlap letölthető: itt.

 

CEEPUS Freemover hallgatói és oktatói mobilitási ösztöndíj a 2016/2017-es tanév őszi félévére

Megpályázható a következő CEEPUS tagországokban: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia

A magyarországi hallgatók és oktatók számára célországok lehetnek: Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Macedónia, Szlovákia és Szlovénia.

A hír a Tempus Közalapítvány honlapján elérhető: http://www.tka.hu/hir/5650/ceepus-freemover-egyeni-mobilitasi-palyazatok-az-oszi-felevben

Magyarországra bármely CEEPUS-országból benyújtható hallgatói vagy oktatói pályázat: Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia.

Az angol nyelvű felhívást itt érik el: http://www.tpf.hu/new/5640/ceepus-freemover-mobility-scholarships—information-for-applicants

Az erről szóló hír magyar nyelven is elérhető: http://www.tka.hu/hir/5649/ceepus-freemover-mobilitasok-magyarorszagra-az-oszi-felevben

Az egyéni mobilitási pályázatok 2016. július 1-ével kezdődően tölthetők fel a www.ceepus.info honlapon.

 

DAAD német-magyar kutatócsere program 2017-2018

A program célja a tudományos együttműködés elősegítése magyar és német felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek kutatócsoportjai között, amelyek egy konkrét tudományos kutatási terven dolgoznak. A program a mobilitást támogatja.

A pályázat benyújtására magyar felsőoktatási intézmények és felsőoktatási intézményen kívüli kutatóintézetek jogosultak. A program minden tudományterület számára nyitott.

Pályázati beadási határideje: 2016. június 30.
Bővebb információért, kérjük tekintse meg a pályázati kiírást

 

Dream New Scholarship: új-zélandi ösztöndíj lehetőség

Az Education New Zealand szervezet és az új-zélandi kormány tanulmányi ösztöndíjat hirdet európai hallgatók számára.

A meghirdetett 8 ösztöndíjas helyre a 28 európai uniós tagállamból pályázhatnak a hallgatók bármely tudományterületről. 

Az ösztöndíj mértéke: maximum 12,500 NZD$ (körülbelül 7,500 €)
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 1.
Bővebb információ:
http://tka.hu/hir/5316/dream-new-scholarship-uj-zelandi-osztondijlehetoseg-hallgatoknak

 

Heidelbergi ösztöndíj pályázat nyári nyelvtanfolyamra

Pályázati felhívás 1 fő IV., V. vagy VI. éves orvostanhallgató részére nyári nyelvtanfolyamra Heidelbergben. Bővebb információkért, kérjük tekintse meg a pályázati felhívást.
Beadási határidő: 2016. március 30.

Saitama Egyetem, Japán A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar, IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban.
Bővebb információkért, kérjük tekintse meg a pályázati felhívást.
Jelentkezni a pályázati adatlap benyújtásával lehet.
Beadási határidő: 2016. február 17.  

2016. évi egyetemi egyezményes tanulmányutak

Egyetemi egyezmény keretében 2016-ban megvalósuló tanulmányutak és szakmai gyakorlatok
Letölthető űrlapok: Application form (4 hétnél rövidebb tanulmányutak esetén)
Freiburg 3 hónap
Pályázati űrlap hallgatóknak
Pályázati űrlap

CEEPUS Freemover egyéni mobilitási pályázati felhívás

A Központi CEEPUS Iroda és a Tempus Közalapítvány / CEEPUS Magyarországi Iroda CEEPUS Freemover mobilitási pályázatot ír ki felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói számára a 2015/2016-os tanév tavaszi félévére. Bővebb információkért és a jelentkezés benyújtásához látogasson el a Tempus Közalapítvány honlapjára.
Beadási határidő: 2015. november 30.

The State University of New York, School of Medicine and Biomedical Sciences at BUFFALO (SUNY UB) and Roswell Park Cancer Institute

Hungarian Medical Assocation of America (HMAA) által meghirdetett pályázat V. éves orvostan hallgatóknak 12 hetes külföldi tanulmányok elvégzésére nyújt lehetőséget. Bővebb információkért, kérjük tekintse meg a pályázati felhívást.
Jelentkezni a pályázati adatlap benyújtásával lehet.
Beadási határidő: 2016. január 19.

UC Davis School of Medicine Pályázati felhívás V. és VI. éves Általános Orvostudományi Kar 1 hallgatója részére a University of California, Davis School of Medicine-n eltöltendő 8 hetes klinikai gyakorlatra.
Bővebb információkért, kérjük tekintse meg a pályázati felhívást.
Pályázati adatlap.
Beadási határidő: 2015. október 13.  

Saitama Orvosi Egyetem A Saitama Egyetem (Moroyama, Japan) és a Semmelweis Egyetem közötti csereszerződés értelmében két magyar állampolgárságú IV. illetve V. évfolyamos hallgató sebészet témában nyári gyakorlatot végezhet Japánban. Kérjük tekintse meg a  pályázati felhívást további információkért. A pályázati adatlap beadási határideje 2015. február 19.

Heidelbergi ösztöndíj pályázat IV. V. és VI. éves orvostanhallgatók részére lehetőség van német nyelvtanfolyamon való részvételre a Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemen. A pályázati felhívás tartalmazza a részleteket. A kitöltött pályázati adatlapokat 2015. március 12-i határidővel kell beadni.

Hungarian Medical Assocation of America A HMAA által meghirdetett pályázat V. éves orvostan hallgatóknak 12 hetes külföldi tanulmányok elvégzésére nyújt lehetőséget. Bővebb információkért, kérjük tekintse meg a pályázati felhívást. Jelentkezni a pályázati adatlap benyújtásával lehet. Beadási határidő: 2015. január 8.