a 2024-25-es tanévre

V. éves hallgatók és PhD-hallgatók részére

Heidelbergbe 10 hónapra

Cél:

A Semmelweis Egyetem évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a Heidelberg-i Egyetemmel, melynek keretében a legkiválóbb tehetségek közül évente 4 hallgató, egyéves kutatómunkát végezhet e nemzetközi élvonalba tartozó egyetemek egyik intézetében.

Az Egyetem és a Tehetséggondozó program hazai oldalról is ösztönözni és elismerni kívánja azokat a hallgatókat, akik erre az ösztöndíjra méltók, így a Jellinek Harry német-magyar ösztöndíjprogramban résztvevőket a ösztöndíj támogatásban részesíti. A Kerpel-napon az előző évi díjazottak egy előadás keretében beszámolnak tapasztalataikról, kutatási eredményeikről, melynek célja, hogy ösztönözzék társaikat a kutatói mobilitásra, nemzetközi tapasztalatszerzése és szakmai kapcsolatépítésre.

A  Heidelberg-i Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő utazhat ki a Jellinek Harry-ösztöndíj keretében.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

  • önéletrajz német vagy angol nyelven
  • a kidolgozandó diplomamunka, ill. kutatómunka tervezete német vagy angol nyelven

A pályázathoz a következő okmányokat kell csatolni:

  • kitöltött palyazati_adatlap_2024_Jellinek
  • V. éves hallgatók esetében IV. évfolyam kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga; PhD-hallgatók esetében az egyetemi végzettséget igazoló okirat, vagy annak igazolása, hogy a végzettséget a Doktori Iskolába való beiratkozásig megszerzik
  • pályázatokon elért eredmények
  • TDK munka leírása és TDK eredmények másolata
  • középfokú német vagy angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot mailen az alábbi címre kell benyújtani: szlovak.judit@semmelweis.hu (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága)

 

Benyújtási határidő: 2024.05.15

 

A pályázatot elnyert hallgatónak:

  • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj)

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a fogadó egyetem dönt!

A tanulmányi idő az V. éves hallgatók esetében a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk. A nyertes pályázóknak a tervezett kutatásról a pályázat megkezdése előtt, majd az elért eredményekről a pályázat befejezése után szóban beszámolót kell tartaniuk.