Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 21.
16442 Összes oltás
7151 Beoltott Semmelweis Polgár

PÓT-PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2017 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA

 

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pót-pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2017-ben:

  1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

Trieszti Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK – FOK – GYTK

·         “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

·         fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.units.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

b. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

1 x 3 hónap/fő

 

·         „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

·         fogadónyilatkozat

a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

 

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további  adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák https://semmelweis.hu/jogigfoig/files/2016/08/Fizetes_nelkuli_szabadsag_szabalyzat_20160728.pdf

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges. 

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is  szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A fent megjelölt pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán  kell leadni  vagy körpostán beküldeni  (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba, tel.: 317-9079).

Beadási határidő :  2017. február 27.

A  felhívás és a  pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”) letölthetők a Semmelweis Egyetem honlapjáról a következő címen: https://semmelweis.hu/nki/palyazatok/   

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.