PDF formátum

Ezúton tájékoztatom az egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elsődleges gyűjtőedényeit beszállító cég év végi ünnepi nyitvatartásáról, valamint a különböző veszélyes hulladékok elszállítási rendjéről.

 

I. Egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék elsődleges gyűjtőedényeinek beszállítása – Biolab Zrt.

Kérem, hogy decemberi gyűjtőedény rendeléseiket minél hamarabb, de legkésőbb december 15-ig küldjék el, a megrendelt termékek mennyiségeinél vegyék figyelembe az alábbiakat:

  • A Biolab Zrt. 2023. december 20-tól 2024. január 2-ig ZÁRVA tart.
  • december 19-ig munkanapokon kerülnek kiszállításra az utolsó beérkezett megrendelések, így a tervezett zárvatartás idejére elegendő hulladékgyűjtővel tudják ellátni a szervezeti egységeket. Ezután 2024. január 3-ától kerülnek kiszállításra a december 15. után beérkezett megrendelések.
  • Amennyiben elegendő januárra ütemezni a szállítást, ezt is jelöljék a megrendelésben.

 

II. Vegyi veszélyes hulladékok elszállítása – Palota Környezetvédelmi Kft.

A decemberi hulladékszállítás teljesítése érdekében kérem, hogy a bejelentőlapot legkésőbb december 11. (hétfő) 16 óráig szíveskedjen a Környezetvédelmi Osztály részére – a kornyezetvedelem@semmelweis.hu e-mail címre – megküldeni, így 2023. december 18-20. között megtörténhet az elszállítás. Felhívom szíves figyelmüket az átadással érintett személyekkel történő egyeztetésre, a szabadságolások figyelembevételével.

 

III. Egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladékok elszállítása – Septox Kft.

A cég decemberben is a megszokott módon végzi a szállítást. Lehetőség szerint kérem, tegye meg a Septox Kft. – ünnepekre vonatkozó – tájékoztatását az alábbiról:

  • amennyiben nincs átadásra váró egészségügyi veszélyes hulladék a szervezeti egységben, a megelőző napokon jelezze a Septox Kft. felé, a felesleges kiállás elkerülése érdekében. Elérhetőség: +36 1/252-0653 vagy septox@septox.hu.

IV. Fényforrás begyűjtés – Avarem Kft.

 

Az Avarem Kft. utolsó begyűjtési tevékenységgel töltött napja 2023. december 20. A begyűjtési tevékenységet 2024. január 4-ével folytatják.

 

Amennyiben a szállítások év végi rendjével kapcsolatban további kérdése van, a Környezetvédelmi Osztály munkatársai rendelkezésére állnak.

 

Budapest, 2023.

 

Tisztelettel:

Simon Mátyás
igazgató