A KEHOP-5.2.15-21-2021-00011 azonosító számú Támogatási Szerződésben a Semmelweis Egyetem tizenkét helyszínét érintő energetikai tervezések utolsó szakaszába léptünk. Jelenleg a tervezők szerződésük alapján a harmadik tervezési szakaszban a kiviteli terveket készítik.

A tervezők az első ütemben megalkották a végleges tervezési programokat, a tervezési szerződésük mellékletét képző előzetes tervezési programok, a Megbízótól kapott energetikai tanulmányok, az egyes létesítmények (épületek) felmérése, a helyi vezetés és műszaki kollégák szakmai véleményeinek figyelembevételével.

A tervezési program megalkotásával párhuzamosan a tervezők elkészítették a felmérési terveket, illetve a koncepcióterveket, amelyek elfogadása előtt számos egyeztetés zajlott a tervező, az érintett létesítmény (épület) irányításával, műszaki irányításával megbízott szervezetek között.

A második ütemben tervezők elkészítették az „engedélyezési tervdokumentációt”, ebben a szakaszban a Megbízó műszaki és a projektvezetés szakmai felülvizsgálatait követően megszerezték a szükséges hatósági jóváhagyásokat, engedélyeket.

A projektvezetés, a tervezők, a mérnökök és az érintett intézmények szoros, konstruktív együttműködésére, több körös egyeztetésre volt szükség a tervezés első és második fázisának megvalósítása érdekében, figyelemmel az egyes helyszínek helyi adottságaira, továbbá a tervezési munka során figyelembe kellett venni több létesítmény (épület) esetében is a létesítményben zajló egyéb forrásból megvalósuló beruházásokat.

A megvalósuló fejlesztéseket követően a Semmelweis Egyetem Primer Energia fogyasztása, CO2 kibocsátása, a megadott indikátorok szerint csökken, a megújuló energiafelhasználása nő. Az épületek energetikai korszerűsítésével, – a létesítmények (épületek) szigetelésével és megújuló energiaforrás használatával, – gyermekeink, unokáink nemzedékének energiabiztonságát teremtjük meg.

A hatályos Támogatási Szerződés alapján a projekt befejezési határideje: 2023.03.31.