2022.05.06-án a Semmelweis Egyetem tizenkét helyszínén energetikai korszerűsítésre vonatkozó tervezési folyamat vette kezdetét, a KEHOP-5.2.15-21-2021-00011 azonosító számú Támogatási Szerződés hatályba lépését követően. A projekt vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg, melynek értéke 735,29 millió forint. A „Semmelweis Egyetem épületei energiahatékonysági fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezés” projekt várható befejezése 2023.03.31.

Semmelweis Egyetem 2021 decemberében támogatási kérelmet nyújtott be a Középületek energetikai fejlesztéseinek előkészítése tárgyú felhívásra. A KEHOP-5.2.15-21-2021-00011 azonosító számú Támogatási Szerződés tárgya „Semmelweis Egyetem épületei energiahatékonysági fejlesztésének megvalósításához szükséges tervezés”, mely keretében az egyetem tizenkét helyszínén indult energetikai korszerűsírésre vonatkozó tervezés, előkészítő munka. A vissza nem térítendő támogatás, – melynek értéke 735,29 millió forint,- a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból valósul meg.

A projekt célja az ingatlanvagyon és állomány megóvása mellett, olyan bővítések megvalósítása és előkészítése, amelyek biztosítják a Semmelweis Egyetem három alappillérének: az oktatás, kutatás és gyógyítás támogatását, az ingatanok teljeskörű kihasználásával, a költségek és energiafelhasználás racionalizálása mellett.

A Támogatási Szerződés 2022.04.26-án, a tervezési szerződések 2022.05.06.-án léptek hatályba. Minden helyszín esetében megkezdődtek a felmérések, kezdetét vette a tervezési munka. A KEHOP-5.2.15-21-2021-00011 azonosító számú tervezési projekt várható befejezése: 2023.03.31.

 

Létesítményfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság