PDF formátum

2019. évi Pályázati Felhívás

A Semmelweis Egyetem kancellárja, a műszaki főigazgató és az Energiairányítási csoport javaslatára pályázatot hirdet energiahatékonyságot növelő fejlesztések megvalósítására.

A pályázatokat a Pályázati útmutató alapján kell benyújtani.

A rendelkezésre álló forrás

 • 50 %-a fogyasztásmérők/almérők felszerelésére,
 • 50 %-a egyéb energiahatékonysági fejlesztésekre fordítható.

A beérkezett pályázatok értékelését követően az arányoktól a Bírálóbizottság eltérhet. A támogatás maximális mértéke projektenként 1.500.000 Ft. A Bírálóbizottság dönthet úgy, hogy a támogatás mértékét csökkenti a 80 % alá. A nyertes pályázónak a döntést követően lehetősége van a csökkentett támogatástól elállni vagy a pályázatát átdolgozni.

Benyújtandó dokumentumok:

 • a hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
 • a pályázati cél, az energiahatékonysági fejlesztés bemutatása,
 • a hatékonyságjavulást megalapozó műszaki dokumentáció
 • a fejlesztés költségterve,
 • a fejlesztés megtérülésének számítása,
 • az önerő vállalásának nyilatkozata.

 

A pályázati adatlap itt tölthető le.

A pályázat benyújtási helye: eir@semmelweis-univ.hu

A pályázat benyújtási határideje: 2020. január 31.

A pályázati eredmények értékelése és a támogatási előterjesztési javaslat nyilvánosságra hozása: 2020. február 15.

A nyertes projekteket 2020. június 15 napjáig meg kell valósítani, az elszámolást és a szakmai beszámolót 2020. június 30. napjáig be kell nyújtani az EIR csoport részére.

 

Pályázati útmutató

 

Az Energiairányítási Rendszer működtetésének célja az Egyetem szolgáltató tevékenységének energia-hatékonyabbá tétele. A hatékonyság növelése többféle módon is lehetséges, ezek főként az alábbiak lehetnek:

 1. felhasználói tudatosság növelése,
 2. kisértékű energiahatékonysági fejlesztések,
 3. beruházásból és pályázati forrásból megvalósított egyetemi beruházás.

 

A Semmelweis Egyetem vezetésének célja, hogy ezeket a tevékenységeket minden lehetséges eszközzel támogassa. Ennek érdekében a kimutatható energia-megtakarításokból pályázati alapot képez, melyre a szervezeti egységek pályázatot nyújthatnak be. A pályázati alap egyrészt a napelemek által termelt energia megtakarításból (a megtermelt elektromos energia kiszámlázott érték, mínusz a napelemek fenntartási költsége), másrészt az előző évi nyertes pályázatok kimutatott energia-megtakarításának 20 %-ából tevődik össze.

Az alapot a Műszaki Főigazgatóság kezeli az EIR csoport felügyelete mellett.

A pályázat nyilvános, az EIR honlapon kerül meghirdetésre (www.semmelweis.hu/energiairanyitas).

A pályázati támogatás mértéke a teljes költség maximum 80 %-a, a fennmaradó részt (önerő) a pályázatot benyújtó szervezeti egység biztosítja. A pályázatokat a pályázati cél egyértelmű megfogalmazásával, az esetlegesen szükséges tervvel, illetve a befektetés megtérülési számításával és a hatékonyságjavulást megalapozó műszaki dokumentumokkal alátámasztva a Pályázati adatlappal egyidejűleg kell benyújtani.

Pályázati feltételek:

 • pályázatot a Semmelweis Egyetem szervezeti egysége nyújthat be
 • egy adott pályázati kiírásra szervezeti egységenként egy pályázat nyújtható be.
 • ingatlanhoz kapcsolódó fejlesztéshez támogatás csak az Egyetem kezelésében lévő épületekre pályázható,
 • csak olyan energiahatékonyságot javító projekt támogatható, mely a szervezeti egység által külön mérhető energia megtakarítását célozza meg,
 • a pályázat szakmai tartalmát a Beruházási és Létesítményfenntartási Igazgatóság áttekintette és megvalósíthatóságát igazolta
 • a megítélt támogatás vissza nem térítendő, de elszámolás köteles,
 • a megvalósítás az Egyetem szabályzatai szerint történhet
 • 3 hónapnál hosszabb időtartamú projekt esetében havonta részbeszámoló küldése kötelező az EIR vezető részére (eir@semmelweis-univ.hu)
 • a támogatott fejlesztés műszaki tartalmának közzététele az EIR alhonlapon
 • a fejlesztést követően beszámoló a megvalósulásról és a megvalósulást követő 3 üzleti évben évente jelentési kötelezettség a megtakarításról elküldve az eir@semmelweis-univ.hu címre.

A pályázatok előkészítésében a Beruházási és Létesítményfenntartási Igazgatóság és az Energiairányítási csoport nyújt segítséget az érdeklődőknek.A pályázatokról Bírálóbizottság dönt az EIR-csoport értékelése és előterjesztése alapján.

Érvényes a pályázat, ha az összes pályázati feltétel teljesül és az előírt dokumentumok benyújtásra kerültek, és azokat az arra jogosult írta alá.

Az értékelés során figyelembevételre kerül a fejlesztés várható megtérülési ideje, melyre vonatkozó számításokat az SE energetikusa igazolja, a megoldás korszerűsége, másolhatósága. A támogatott pályázatok az EIR hírekben kerülnek kihirdetésre, a megvalósítás során és a fejlesztést követően az egyetemi újságban bemutatásra kerülnek a pályázat részletes ismertetésével és a megvalósítást követően az elért eredmény értékelésével. A pénzügyi lebonyolítás az alábbiak szerint történik:

 • a döntés kihirdetését követően a nyertes szervezeti egységek a pályázat lebonyolítása érdekében CO rendelésszámot (költséghelyet) igényelnek,
 • a rendelésszám EIR csoport részére történő megküldését követő 3 munkanapon belül a támogatás összege forrás átcsoportosítással átkönyvelésre kerül,
 • a beszerzést és a teljes fejlesztést a nyertes szervezeti egység bonyolítja és felügyeli az EIR csoport és a BLFI kötelező bevonásával,
 • amennyiben a fejlesztés összköltsége a tervezetthez képest növekszik, a többletköltséget a pályázó szervezeti egység köteles biztosítani,
 • amennyiben a pályázó szervezeti egység részben vagy egészben nem használja föl a támogatást, az Energiahatékonyságot Növelő Alap kezelésére megnyitott 68000 12423 költséghelyre köteles haladéktalanul (elszámolást, vagy a meghiúsulás bejelentését követő 3 munkanapon belül) átcsoportosítani.

 

A Bírálóbizottság tagjai :

 • kancellár,
 • gazdasági főigazgató,
 • műszaki főigazgató.

Az évenkénti pályázati kiírás(ok) előkészítése, közzététele, lebonyolítása és az elszámolások jóváhagyása az EIR vezető és a műszaki főigazgatói tanácsadó feladata.

A konkrét pályázati felhívás tervezetten évente kétszer, a benyújtási határidőt megelőző 15. napon kerül közzétételre.

 

Budapest, 2019. december 05.                                                                     

                                                                                                          Baumgartnerné Holló Irén

kancellár általános helyettese