A Vagyonvédelmi és Rendészeti Szabályzat 10.§. (17) bek. c) pont alapján 2006. december 01.-től a Biztonságtechnikai Igazgatóság készenléti ügyeletet biztosít. A készenléti ügyelet feladata az igazgatóság tevékenységi körét érintő rendkívüli események bekövetkezése esetén – szükség szerint – szakmai segítség nyújtása a szervezeti egység intézkedésre jogosult vezetőjének. A szolgálat munkaidőn túl és munkaszüneti napokon érhető el. Munkaidőben továbbra is közvetlenül az igazgatóságot kell értesíteni bűncselekmény, tűzeset, munkabaleset, környezetvédelmi és katasztrófavédelmi veszélyhelyzet bekövetkezése esetén. A készenléti szolgálat a 06-20-663-2000 egyetemi mobilszámon érhető el.