gceEeg9MiA kollégium a felsőoktatási intézmény oktatási-nevelési céljainak megvalósításában speciális feladatot lát el. Egyrészről szociális szolgáltató funkciója révén lakhatást biztosít, megteremtve az esélyegyenlőséget a hallgatók számára, másfelől segíti az értelmiségivé válás folyamatát, az értékteremtő, alkotó létforma kialakulását, vagyis az egyetemen belüli olyan szakmai és kulturális egység, melynek feladata a kollégisták képzésének, személyiségfejlődésének elősegítése. A kollégium a demokratikus önszerveződés hagyományainak integrálásával az értelmiségi szocializáció legfontosabb és leghatékonyabb helye.

gceEeg9MiA kollégiumok alapvető célja, hogy térítés ellenében elhelyezést nyújtsanak és megfelelő tanulási feltételeket teremtsenek a képzési idő alatt, a felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, illetve doktori képzésben részt vevő hallgatók részére, akiknek megfelelő bejárási lehetőségeik nincsenek, és családi, szociális körülményeik miatt a tanuláshoz szükséges feltételek az otthoni környezetben nem biztosítottak, illetve szakmai, tanulmányi eredményük és közösségi aktivitásuk alapján erre érdemesek.

gceEeg9MiA kollégiumok az alapszolgáltatáson túl lehetőségeikhez mérten segítik a hallgatókat tanulmányaik végzésében, hozzájárulnak tehetségük kibontakoztatásához, önképzésükhöz, művelődésükhöz, testedzésükhöz, esélyerősítésükhöz, valamint a szabadidő tartalmas eltöltéséhez.

gceEeg9MiA kollégiumok ápolják és fejlesztik a kollégiumi hagyományokat. A hallgatói közösség életére kiterjedő, önkormányzatra épülő irányítási rendjével, a hallgatói öntevékenységre támaszkodva, önállóságra, konfliktus- és problémamegoldásra, demokratikus magatartásra nevelnek és felkészítenek a közéleti szerepvállalásra, kialakítva az ehhez szükséges igényeket, készségeket.

gceEeg9MiA szakkollégium célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.