A kollégista a kollégiumi elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és az alapszolgáltatások igénybevételéért térítési díjat (kollégiumi díj) köteles fizetni.

A kollégiumi díj a kollégiumi férőhelyek besorolásához igazodik. A kollégiumi férőhelyek komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételeit, továbbá az alapszolgáltatások körét Kormányrendelet szabályozza.

A térítési díj mértékét a Szenátus a Térítési és Juttatási Szabályzat 13.§ (4a) pontja alapján állapítja meg. A térítési díj fizetése a tárgyhó 15. napjáig esedékes. A befizetést kizárólag az Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszeren (Neptun) keresztül átutalással lehet teljesíteni.

Kollégium Komfortfokozat
Balassa János Kollégium  
3 ágyas szoba I.
2 ágyas szoba II.
id. Bókay János Kollégium II.
Kátai Gábor Kollégium IV.
Korányi Frigyes Szakkollégium IV.
Markusovszky Lajos Kollégium  
3 ágyas I.
2 ágyas szobában, ha nem tartozik legalább kétszobánként komplett vizesblokk a szobához II.
2 ágyas szobában, ha legalább kétszobánként komplett vizesblokk tartozik a szobához III.
Semmelweis Ignác Szakkollégium I.