Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 24.
531138 Összes oltás

A Korányi Frigyes Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a szakkollégium egyéb feltételeket állíthat, melyet a Szakkollégiumi Önkormányzat Szervezeti és Működési Rendjében kell rögzíteni.

A 87/2015. (IV.9.) Korm. rendeletnek megfelelően a Kollégiumok Igazgatósága rendelkezik mozgáskorlátozott hallgatók elhelyezéséhez megfelelő férőhellyel. Ennek értelmében a hivatalos felvételi eljárásban vagy a tanév közben felvételt nyert mozgáskorlátozott hallgatók a Pető András Kollégium erre a célra kialakított férőhelyein kerülnek elhelyezésre. A kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban a hok.kollegium@semmelweis-univ.hu e-mail címen érdeklődhetnek.

 

Tisztelt Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2020/2021-es tanévben (időbeli csúszások előfordulhatnak) a KEHOP-5.2.4. pályázat keretében megvalósul az összes kültéri nyílászáró cseréje valamint az épület teljes hőszigetelése a Balassa János és a Markusovszky Lajos Kollégiumokban. A felújítás a szorgalmi időszakban kezdődik és a munkálatok a vizsga időszakban is zajlani fognak.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ez a több hónapig tartó felújítás nagy zajjal, kosszal, illetve egyéb kellemetlenségekkel jár, tehát kérjük Önöket, hogy ennek ismeretében adják be/költözzenek be a 2020/2021-as tanévre kollégiumi pályázatukat.

Neptun üzenetben fognak értesülni arról, hogy pontosan mikor kerül sor az Önök szobájára.

A felújítás alatt várható munkálatok, melyek a kollégiumi életet zavarhatják:

  1. A lakószoba nyílászárójának cseréje normál esetben 2-3 napot vesz igénybe, a nyílászárók cseréje alatt szükséges hogy kiköltözzenek a szobájukból a Kollégium által kijelölt férőhelyre (1 esetleg 1,5 hétre);
  2. A munkálatok során erős zajhatásnak lesznek kitéve;
  3. Elképzelhető, hogy a régi ablak kiszerelésénél kiderül, hogy a falkáva nem megfelelő állapotú és ezért kőműves munka is szükségessé válik, így hosszabb lesz a munkafolyamat, ami több zajjal, több kosszal fog járni;
  4. Az épület teljes szigetelésére is sor kerül, mely további zajjal és kosszal fog járni;
  5. Minden szintet a vállalkozó által elkészített ütemterv szerint fogunk értesíteni, ennek változása a munkafolyamat függvényében változhat.
  6. Mivel a munkálatok a vizsgaidőszak alatt is zajlanak, ezért erre az időszakra a nyugodt tanulás feltételeinek megteremtéséhez a Nővérszállón illetve a Nagyvárad téri Elméleti Tömbben keresünk lehetőséget.

 

Tudjuk és megértjük, hogy a felújítás a lehető legrosszabb időpontban történik. A pályázati feltételek azonban nem teszik lehetővé a munkálatok más időpontban történő elvégzését.

Annak érekében, hogy elkerüljük az indokolatlan vádaskodásokat, arra kérünk mindenkit, hogy a kollégiumi jelentkezés/beköltözés során vegyék figyelembe a bemutatott és tanulásukat, vizsgára való felkészülésüket zavaró tényezőket és mérlegeljék, hogy mindezek ismeretében vállalják-e a beköltözést.

Tájékoztatjuk a hallgatókat, hogy minden beköltözőnek egy Nyilatkozatot kell aláírnia, melyben elismeri, hogy részletes tájékoztatást kapott a felújításról, annak menetéről és zavaró körülményeiről, ezeket tudomásul vette és elhelyezését ennek ismeretében is kérte.

Tehát kérjük Önöket, hogy ezen információk tudatában jelentkezzenek kollégiumi elhelyezésre a 2020/2021-es tanévre.

 

A Kollégiumi jelentkezés (Pályázati tudnivalók) elérhető az alábbi linken keresztül : https://semmelweis.hu/hok/rolunk/hok-kozponti-testuletek/bizottsagok/kollegiumi-bizottsag/