Betűméret: A A A

Az intézet szakdolgozat és TDK munka témái 2021/2022. tanév

Dr. Törő Klára:

 • Környezeti tényezők hatásai
 • Hirtelen halál
 • Szúrt sérülések típusos lokalizációja a sérülés módja függvényében

Dr. Dunay György:

 • Lövési sérülések orvosszakértői elemzése

Dr. Felszeghy Endre:

 • Gyakori fogimplantációs szövődmények igazságügyi fogorvostani aspektusai

Dr. Lászik András:

 • Ön- és idegenkezű sérülések differenciál diagnosztikája
 • Fehérje tömegspektrometria (MALDI-TOF MS) alkalmazásának lehetőségei emberi és állati maradványok azonosításában

Dr. Marcsa Boglárka:

 • Öngyilkossági tendenciák az idős korú populációban

Dr. Danics Krisztina:

 • Traumás koponyaűri vérzések igazságügyi orvosszakértői vonatkozásai
 • Kardio-vaszkuláris patológia az igazságügyi orvostanban

Dr. Magyar Lóránt:

 • Igazságügyi személyazonosítás
 • Post mortem CT vizsgálatok

Dr. Bokor János:

 • Befejezett öngyilkosságok molekuláris háttere, kiegészítő vizsgálatok szerepe az igazságügyi orvostanban
 • Hajléktalan személyek halálozásának igazságügyi orvostani aspektusai

 

English titles: Dr. Törő Klára

 • Sudden death
 • Suicide
 • Cranial injuries
 • Traffic accidents
 • Forensic identification
 • Mental diseases and forensic medicine
 • Differentiation between self- and another person-inflicted injuries

 

Deutsch Titel: Dr. Lászik András

 • Verletzungen von einige oder fremde Hand
 • Analyse von Verkersunfälle
 • Kopfverletzungen