Tájékoztatlak Titeket, hogy a soron következő HÖK Küldöttgyűlési ülésen a testület tervezetten megválasztja a Szenátus hallgatói tagjait.

A megválasztható tagok számát a megválasztás idején betöltetlen helyekre tekintettel kell megállapítani, az SE HÖK jelenleg összesen 8 szenátusi tag delegálására jogosult.

Az eljárás részleteit az SE HÖK Alapszabálya tartalmazza, amely elérhető a következő linken:

https://semmelweis.hu/ehok/files/2014/11/SE-H%C3%96K-Alapszab%C3%A1ly.pdf

A HÖK a Szenátusba a hatályos SZMSZ szerint legalább 7 főt jogosult delegálni, ezért a szenátus az SE HÖK elnökön kívüli tagjainak megválasztása során biztosítani kell, hogy a következő hallgatói csoportok mindegyikéből kerüljön tag megválasztásra:

  • ÁOK hallgatói,
  • EKK hallgatói,
  • ETK hallgatói,
  • FOK hallgatói,
  • GYTK hallgató,
  • PAK hallgató,
  • idegen nyelvű képzésben résztvevő hallgatók.

Ha nem kerül megválasztásra minden csoportból hallgató, akkor a hely betöltéséig csak a többi megválasztott tag minősül szenátusi delegáltnak, ez a többiek mandátumának érvényességét nem érinti.

A mandátum időtartamára a nemzeti felsőoktatási törvény és a HÖK mindenkori Alapszabálya irányadó.

A jelöltség feltétele:

A karhoz tartozó részönkormányzati Választmány tagjai közül a betöltött mandátumok számának fele minusz egy főnek megfelelő számú tag ajánlását megszerzi.

A szükséges Választmányi tagi ajánlások száma:

kar jelenlegi állapot szerint részönkormányzati elnök megválasztása esetén
ÁOK 5 5
EKK 4 4
ETK 4 5
FOK 5 6
GYTK 5 6
PAK 3 3

Az ajánlásokat kizárólag az SE HÖK pecsétjével ellátott ajánlásgyűjtő ív segítéségével lehet összegyűjteni. Kiemelten fontos, hogy az ajánlást adó személye megállapítható legyen (név, Neptun-kód)! Az ajánlásgyűjtő ív a Választási Bizottságtól igényelhető, és átvehető a Hallgató Centrum Hallgató Irodájában 08:00 – 16:00 óra között (cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.).

Ajánlást a hallgatók zaklatása nélkül a hallgató, illetve képviselője bárhol gyűjthet, további előírásokat az ajánlásokkal kapcsolatban a HÖK Alapszabálya tartalmaz.

Az ajánlások benyújtásának határideje: a Küldöttgyűlés soron következő ülésének kezdete (2018. június 15. 13.30).

A pályázat benyújtásának módja: személyesen a Hallgatói irodán hétköznap 8.00 – 16.00 között, vagy emailen a hok.elnok@semmelweis-univ.hu, és a sehokeb@gmail.com, email címen, vagy személyesen az ülés helyszínén. A szavazásig szükséges az eredeti ajánlóívek bemutatása.

 

Jelen meghirdetés több nyelven történik, bármely eltérés esetén a magyar nyelvű változat tekintendő kötelező érvényűnek és hitelesnek.

 

Üdvözlettel,

Kósa László
alelnök
SE HÖK

 


 

Dear Fellow Students!

 

I inform You, that on the next HÖK General Assembly meeting, the General Assembly will elect the new student members of the Senate.

 

This announcement is made in more than one languages. In case of differences between the Hungarian and the English version of the announcement, the Hungarian text shall be considered authentic.

 

Greetings,

Kósa László
Acting President
SE HÖK