Ismertető

A tantárgy célkitűzése a közvetlen lakossági gyógyszerellátás során végzett gyógyszerészi tanácsadás, gyógyszerészi gondozás és a gyógyszeres terápia menedzsment alapjainak gyakorlatias elsajátítása. Feladata, hogy olyan gyógyszerészi módszertani ismereteket nyújtson a hallgatóknak, amely segítségével a tanult szakspecifikus tantárgyak során elsajátított ismeretanyag és tudás – pl. gyógyszerhatástan és toxikológia, gyógyszeres terápia, népegészségügy stb. – alkalmazhatóvá válik a közforgalmú gyógyszertári környezetben.

Tantárgyi Adatlap

Tematika

2023/2024. tanév előadásai

  • Előadás anyagok

 2023/2024. tanév gyakorlatai

  • Gyakorlati anyagok