OKTATÁSI TÁJÉKOZTATÓK
(ÁOK, FOK)


(ÁOK I-II. A-D csoportok: a volt Humánmorfológiai honlapon)

Vizsgaidőszak:

Tanulmányi verseny:

Systems Neuroscience course 2017: nyolc hetes (heti 20 óra elmélet, 3 óra gyakorlat) nyári kurzus angol nyelven (a tárgy annak teljesítése esetén 2 kreditponttal, szabadon választható tárgyként kerül elismerésre)

2. félév: zsigertan

 

ÁOK I. (E-H csop.):

ÁOK II. (E-H csop.):

ÁOK I-II: Követelményrendszer 

FOK I.:

FOK II.:


Tanulmányi felelős:

Évfolyamfelelősök:

Konzultációk: később várhatóak; készítmények tanulásához az Anatómiai Múzeum vehető igénybe

A 2. félévben várható kétfordulós, a legjobbaknak vizsgakedvezményt adó tanulmányi verseny (itt még az előző tanéviről lehet olvasni)

Kinevezett demonstrátoraink (2016/2017. tanév)Fontos tudni: Anatómia3 kizárólag sikeres Anatómia2 vizsgával vehető fel!


CV-vizsgák:

Kedves Hallgatók!

Felhívjuk figyelmüket az alábbi, CV vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókra:

– A CV kurzus nem számít teljes, új tárgyfelvételnek, így a Tanulmányi-és Vizsgaszabályzat szerint a vizsgaalkalmak száma az előző félévi, teljes értékű tárgyfelvétel vizsgáival összeadódik. Így mindenkinek annyi vizsgalehetősége van, ahány az előző félévről megmaradt. Második (és harmadik) utóvizsga esetén a vizsga elkezdéséhez szükséges az UV díj befizetésének igazolása (tehát aki pl. a téli vizsgaidőszakban kétszer sikertelen vizsgát tett, annak most a 2. UV-ja következik, így az utóvizsga díját a vizsga megkezdése előtt be kell fizetnie, UV-jegyet kell hoznia).

– CV vizsga esetén az előző vizsgaidőszakban megszerzett gyakorlati vizsgarész elévül, így a december-januári vizsgaidőszakban sikeresen letett gyakorlati kollokviumot meg kell ismételni. A megajánlott gyakorlati jegy viszont továbbra is érvényes, így akinek előzőleg sem kellett e felmentés miatt gyakorlati kollokviumot tennie, annak természetesen most sem kell.


Tankönyvek:

A korábbi kiadású szövettan gyakorlati jegyzetben nem szereplő metszeteink leírása:

ÁOK Tanulmányi Tájékoztató (követelményrendszerek)