Szeretettel várjuk hallgatóinkat a tanulmányi versenyre!

Végeredmény


2. forduló – kezdési időpontok. Egységesen a Múzeumban kezd mindenki, tollat és az íráshoz alátétet (füzet, atlasz) hozzanak!

Eredmények: FOK I-II. (1. forduló)

Eredmények: ÁOK I-II. (1. forduló)

  1. forduló: 70 % alatti eredmények (ÁOK)

Képek a versenydolgozatok javításáról


 

Felhívások, időpontok: ÁOK  –    FOK

Szövettani vetítés: ÁOK   –   FOK

verseny-1--
1. forduló – tanterem (2013)
vereny-2--
2. forduló – anatómiai rész (2013)
vereny-2-a-
2. forduló – szövettani rész (2013)

 

Tanulmányi verseny – ÁOK E-H csoportok

Értesítjük az ÁOK I. és II. évfolyamok E-H csoportjainak hallgatóit, hogy 2 fordulós tanulmányi versenyt rendezünk:

Az I. fordulót

  • az I. évfolyamnál április 29-én (pénteken) 13.00-tól,
  • a II. évfolyamnál április 29-én (pénteken) 14.00-tól tartjuk az Intézet tantermében.

A II. fordulót előreláthatólag 2016. május 6-án (pénteken) du. tartjuk.

A tanulmányi verseny előtt szövettani vetítést rendezünk az ÁOK I. és II. évfolyam E-H csoportjai számára 2016. április 8-án, pénteken 14 órától a tanteremben (kb. 3 óra időtartamban; Dr. Barna). Ez a vetítés rendszerező jellegű s ide nemcsak a versenyre készülőket várjuk.

A tanulmányi versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik már sikeres vizsgát tettek anatómia1-ből ill. anatómia3-ból.
Az I. fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő hallgatók vehetnek részt a II. fordulóban. A versenyzők neveit az I. fordulóban titkosan kezeljük. A végeredményt a két forduló összesített pontszáma alapján számítjuk ki.

Az I. forduló témája:
– az I. évf. számára: az I. félév anyaga, valamint a II. félévnek a verseny időpontjáig tárgyalt tananyaga (kb. 55 % anatómia, 25 % sejt- és szövettan, 20 % fejlődéstan – vetített ábrákon),
– a II. évf. számára: az egész tananyag az I. évfolyaméhoz hasonló megoszlásban.
A II. forduló témája: eredeti anatómiai és szövettani készítmények, illetve részletek felismerése.

Jutalom: az évfolyamok legjobbjai jutalmat és oklevelet kapnak. Az elért teljesítményektől függően a legjobbak vizsgakedvezményben is részesülhetnek:

  • évf.: A II. fordulóban legalább 70 %-ot teljesítő hallgatók évvégi kollokviumát jeles (5) eredménnyel ismerjük el, ha az urogenitalis rendszerből sikeresen számolnak be a gyakorlatvezetőjüknél.
  • évf.: A verseny 1-3. helyezettje, amennyiben a II. fordulóban legalább 70 %-ot teljesít, mentesül az anatómiai és a szövettani gyakorlati vizsga alól, illetve ezen feladatokat jeles (5) eredménnyel ismerjük el. Tehát az 1-3. helyezettnek csak elméleti szigorlatot kell tennie! A II. forduló azon további résztvevői, akik anatómiából vagy szövettanból legalább 70 %-ot teljesítenek szigorlati részkedvezményben részesülhetnek.

Mindenkit szeretettel várunk és sok sikert kívánunk!

Budapest, 2016. március 30-án

Dr. Altdorfer Károly
egyetemi docens
tanulmányi felelős


 

Tanulmányi verseny – FOK I-II

Értesítjük a FOK I. és II. évfolyamok hallgatóit, hogy 2 fordulós tanulmányi versenyt rendezünk:

Az I. fordulót

  • az I. évfolyamnál április 27-én (szerdán) 17.15-től Intézetünk földszinti tantermében,
  • a II. évfolyamnál április 27-én (szerdán) 15.30-tól tartjuk az Intézet II. emeleti Huzella Tivadar tantermében.

A II. fordulót előreláthatólag 2016. május 6-án (pénteken) du. tartjuk.

A tanulmányi versenyen azok a hallgatók vehetnek részt, akik már sikeres vizsgát tettek anatómia1-ből ill. anatómia3-ból.
Az I. fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő hallgatók vehetnek részt a II. fordulóban. A versenyzők neveit az I. fordulóban titkosan kezeljük. A végeredményt a két forduló összesített pontszáma alapján számítjuk ki.

Az I. forduló témája:
– az I. évf. számára: az I. félév anyaga, valamint a II. félévnek a verseny időpontjáig tárgyalt tananyaga (kb. 55 % anatómia, 25 % szövettan, 20 % fejlődéstan – vetített ábrákon),
– a II. évf. számára: az egész tananyag az I. évfolyaméhoz hasonló megoszlásban.
A II. forduló témája: eredeti anatómiai és szövettani készítmények, illetve részletek felismerése.

Jutalom: az évfolyamok legjobbjai jutalmat és oklevelet kapnak. Az elért teljesítményektől függően a legjobbak vizsgakedvezményben is részesülhetnek:

  • évf.: A II. fordulóban legalább 70 %-ot teljesítő hallgatók évvégi kollokviumát jeles (5) eredménnyel ismerjük el, ha az urogenitalis rendszerből sikeresen számolnak be a gyakorlatvezetőjüknél.
  • évf.: A verseny 1-3. helyezettje, amennyiben a II. fordulóban legalább 70 %-ot teljesít, mentesül az anatómiai és a szövettani gyakorlati vizsga alól, illetve ezen feladatokat jeles (5) eredménnyel ismerjük el. Tehát az 1-3. helyezettnek csak elméleti szigorlatot kell tennie! A II. forduló azon további résztvevői, akik anatómiából vagy szövettanból legalább 70 %-ot teljesítenek szigorlati részkedvezményben részesülhetnek.

Mindenkit szeretettel várunk és sok sikert kívánunk!

Budapest, 2016. március 16-án

Dr. Gerber Gábor
egyetemi docens
tantárgy felelős, igazgatóhelyettes


Tanulmányi versenyek képei

Tanulmányi versenyek végeredményei