1. Tavaszi/nyári jelentkezési időszak

Kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el (évközi kollégiumi jelentkezéshez nem kell pályázatot benyújtani).

A kollégiumi pályázatok elbírálásánál a pályázó szociális helyzete, lakóhelyének távolsága mellett az előző lezárt szemeszterben elért szakmai, tanulmányi eredményét (elsőéves hallgatók esetében a tanulmányi felvételi pontszám kerül beszámításra), közösségi, közéleti tevékenységét is figyelembe kell venni.

Nem magyar állampolgárságú, államközi szerződéssel vagy ösztöndíjjal magyar nyelven tanulmányokat folytató hallgatók kollégiumi elhelyezése esetén a vonatkozó államközi szerződésben és/vagy ösztöndíjszerződésben foglaltak az irányadóak.

A Korányi Frigyes  Szakkollégiumba jelentkezők pályázatai elbírálásához a szakkollégium további feltételeket állíthat, melyet a Szakkollégiumi Önkormányzat Szervezeti és Működési Rendjében kell rögzíteni.

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag elektronikus formában az Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszer (Neptun) Ügyintézés/Kollégiumi jelentkezés menüpont adatainak kitöltésével lehet pályázni (Neptun kollégiumi jelentkezési segédlet).

A kollégiumi jelentkezéshez szükséges egyéb információk a Pályázati Tudnivalókban találhatók meg.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét a felvételi határozatban megjelölt időpontig és módon mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a szeptember havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni a hallgató részére.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

Az a hallgató, aki nem nyert felvételt egyik Kollégiumba sem, várólistára kerül (ebben az esetben nem szükséges külön jelezni igényüket a várólistára történő felvételre). A kollégiumi várólistákon elfoglalt helyéről a Várólista menüpont alatt tájékozódhat (a lista napi rendszerességgel frissül).

  1. Évközi kollégiumi jelentkezés

Évközi kollégiumi jelentkezéshez nem kell pályázatot benyújtani!

A Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. rész Hallgatói Követelményrendszer IV. fejezet Térítési és Juttatási Szabályzat 13/D. § (16) bekezdése szerint: “A kollégiumi jogviszonnyal nem rendelkező, várólistán nem szereplő hallgató jelen szabályzatban meghatározott határidőn túl felvételi kérelmet adhat le. Az e bekezdésben szereplő hallgatók folyamatosan a határidő túli (évközbeni) jelentkezők várólistájára kerülnek, a hallgatók sorrendjét a jelentkezési sorrend adja meg.”

Ennek értelmében van lehetőség azon hallgatók várólistára történő jelentkezésére, akik nem adtak le felvételi kérelmet tárgyév tavaszi vagy a leendő első éves hallgatók esetében tárgyév nyári jelentkezési időszakban (várólistára történő jelentkezés itt).