Betűméret: A A A

Kollégiumi jelentkezés

event_iconA kollégiumi elhelyezés pályázat útján nyerhető el. A kollégiumi pályázatok elbírálásánál a pályázó családjának szociális helyzete, lakóhelyének távolsága mellett az előző lezárt szemeszterben elért szakmai, tanulmányi eredményét, közösségi, közéleti tevékenységét is figyelembe kell venni. (Elsőéves hallgatók esetében a tanulmányi felvételi pontszám kerül beszámításra.)

Nem magyar állampolgárságú, államközi szerződéssel vagy ösztöndíjjal magyar nyelven tanulmányokat folytató hallgatók kollégiumi tagsági jogviszonya létesítése esetén a vonatkozó államközi szerződésben és/vagy ösztöndíjszerződésben foglaltak az irányadóak.

A Szakkollégiumokba jelentkezők pályázatai elbírálásához a szakkollégiumok további feltételeket állíthatnak, melyet a Szakkollégiumi önkormányzat szervezeti és működési rendjében kell rögzíteni.

Kollégiumi felvételre (elhelyezésre) kizárólag a megadott Pályázati Űrlap hiánytalan kitöltésével, aláírásával és papír alapú benyújtásával, továbbá elektronikus formában az Egységes Felsőoktatási Tanulmányi (NEPTUN) Rendszer Kollégiumi modulja adatainak kitöltésével (Kollégiumi jelentkezés menüpont), lehet pályázni. A Pályázati Űrlapot a http://semmelweis.hu/kollegiumok/dokumentumtar/ oldalról lehet letölteni. A Pályázati űrlaphoz mellékelni kell a Pályázati tudnivalóban leírt igazolásokat.

A felvételről, illetve az elutasításról e-mailen keresztül kapnak értesítést a hallgatók. Az értesítés tartalmazza a férőhely elfoglalásának feltételeit, illetve elutasítás esetén a fellebbezés (jogorvoslat) beadásának módját és határidejét.

A hallgató sikeres kollégiumi felvételi eljáráson való részvételt követően, férőhelyét a meghatározott időpontig írásban mondhatja le következmények nélkül. A jelzett határidőkön túli lemondás esetén, a következő teljes havi kollégiumi térítési díjat ki kell írni a hallgató részére.

Az a hallgató, aki kérelmére felvételt nyert egy kollégiumi férőhelyre, a beköltözésre kijelölt időpontban köteles a férőhelyét elfoglalni. Akadályoztatása esetén erről írásban értesítenie kell a kollégiumot, ellenkező esetben férőhelye feltöltésre kerül a várólistáról.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE a 2016/17-es tanévre első éves hallgatók részére

Díjmentességi kérelem

Pályázati felhívás kollégiumi elhelyezésre hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóknak