Betűméret: A A A

Komfort és kollégiumi díjak

A kollégista a kollégiumi elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és az alapszolgáltatások igénybevételéért térítési díjat (kollégiumi díj) köteles fizetni.

A kollégiumi díj a kollégiumi férőhelyek besorolásához igazodik. A kollégiumi férőhelyek komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételeit, továbbá az alapszolgáltatások körét Kormányrendelet szabályozza.

A térítési díj a kollégiumi férőhely komfortfokozat szerinti besorolásához igazodik. A térítési díj mértékét a Szenátus a Térítési és Juttatási Szabályzat 13.§ (4a) pontja alapján állapítja meg. A térítési díj fizetése a tárgyhó 15. napjáig esedékes. A befizetést kizárólag a hallgatói információs rendszeren (NEPTUN-EFTR) keresztül átutalással lehet teljesíteni.

Kollégium Kollégiumi díj (Ft/fő/hó)
Balassa János Kollégium
   3 ágyas szoba 9 320
   2 ágyas szoba 11 650
id. Bókai János  Kollégium 11 650
Kátay Gábor Kollégium 17 475
Korányi Frigyes Szakkollégium 17 475
Markusovszky Lajos Kollégium
   3 ágyas szobában 9 320
   2 ágyas szobában, ha nem tartozik legalább kétszobánként komplett vizesblokk a szobához 11 650
   2 ágyas szobában, ha legalább kétszobánként komplett vizesblokk tartozik a szobához 13 980
Selye János Kollégium 9 320

Késedelmes fizetés esetén, minden késedelemmel érintett hónapra fizetendő külön eljárási díj mértékét a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza. Ha a hallgató felszólítás ellenére, elmaradt térítési díját a megadott határidőre nem rendezi, kollégiumi elhelyezése megszüntethető. Háromhavi tartozás fegyelmi vétségnek számít és rendkívüli felmondással a kollégiumi elhelyezést meg kell szüntetni. A kollégiumi jogviszony megszüntetésével, a hallgatóval szembeni követelés (elmaradt kollégiumi díj és késedelmi díj) nem évül el.

Amennyiben a kollégiumi elhelyezés tanév közben jön létre, a hallgatónak az elhelyezésért fizetendő kollégiumi díjat beköltözés hónapjának első napjától kell fizetni.