Tájékoztató a 2019. évi kompenzációra való jogosultság megállapításához szükséges nyilatkozatok megtételéről

A nyilatkozat beküldési határideje: 2019. március 15., ugyanakkor a kompenzáció 2019. év január havi összegének számfejtése érdekében a nyilatkozatokat folyamatosan, lehetőleg 2019. január 15. napjáig kérjük benyújtani.

Az 1633/KEEGF/2019. iktatószámon kiadott, a 2019. évi kompenzációról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan felhívjuk szíves figyelmüket a tájékoztatóhoz csatolt kitöltési útmutató 3. oldalának 3. pontjára, mely szerint a nyilatkozat kitöltésekor az illetmény alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 66. és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára ugyanezen törvény 70-75. §-a alapján megállapított illetménypótlékot kell érteni.

A kompenzáció igénybevételéhez szükséges nyilatkozat kitöltésénél az illetmény alatt a fent meghatározott illetményelemeket kell figyelembe venni, az egészségügyi ágazati szabályok alapján megállapított, a Kjt. szerinti bértáblán felüli illetményrészt, illetménykiegészítést, illetve illetménynövelést nem kell hozzászámítani az illetményhez.

Kérjük, hogy a nyilatkozatok kitöltésekor a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek eljárni.

Letölthető nyomtatványok:

Kitöltési útmutató:

Jogszabály: