Rövid leírás:

 

A TVSz. 17.§ 17. pontja szerint:

“Egymásra épülő, több féléves tantárgyak esetén a Kar vezetője egy tárgyból engedélyezheti – a tanulmányi időszakra vonatkozó bejelentkezési időszak végéig az oktatási szervezeti egység vezetőjének hozzájárulása alapján – a tantárgy következő félévének felvételét, ha a hallgató a tantárgy előző félévvégi aláírását megszerezte, de a vizsgakövetelményeknek eleget tenni nem tudott. A következő félév vizsgajegyének megszerzése azonban csak akkor lehetséges, ha az adott tárgyból a megelőző félév kreditpontját a hallgató megszerezte.Egymásra épülő több féléves tantárgy esetén engedélyezhető a tantárgy következő félévének felvétele.”

 

A görgetés csak egy többféléves tárgyon belül értelmezhető. Különböző kód alatt futó tárgyak esetében csak megfelelően indokolt esetben, kizárólag méltányosságból engedélyezhető egyetlen tárgy előfeltétel nélküli felvétele.

 

 Az eljárás:

Az alábbi  listán található a tanszékek állásfoglalása, hogy az adott tantárgyak esetén a “görgetés” a hallgató kérelmére engedélyezhető-e. Ha a tanszék a lista szerint nem járul hozzá, a kérelem beadása értelmetlen.

Vizsgával (kollokvium) záruló több féléves (azonos című) tantárgyak TVSZ 17.§.17. pontja szerinti “görgethetősége”
Tantárgy neve IGEN NEM

Anatómia, szövet és fejlődéstan I-II, III.-IV 

Anatómia, szövet és fejlődéstan II.-III.

2,00 demonstrációs átlag esetén

 

X

Biofizika    X
Biokémia, molekuláris és sejtbiológia    X
Orvosi és fogorvosi élettan    X
Belgyógyászat X  
Fogpótlástan   X
Gyógyszertan   X
Implantológia    X
Orális diagnosztika    X
Parodontológia X  
Szájsebészet   X

A kérvény (letölthető lentebb) alapján engedélyezhető az előfeltétel nélküli tárgyfelvétel, ha az aláírást a hallgató megszerezte, de nem tett sikeres vizsgát.  Vagy “FM” kurzuson veheti fel az előfeltétel tárgyat, ebben az esetben – ha van – nem járhat be a gyakorlatokra , vagy “CV” kurzuson végzi el, ami azt jelenti, hogy csak vizsgáznia kell. A megfelelően kitöltött kérvényt a Dékáni Hivatalban kell leadni és a TVB javaslata alapján a Dékán dönt az ügyben.

Feltétel:

A tantárgy oktatója  előzetesen hozzájárult a kérvényt benyújtó hallgató esetében a “görgetéshez” illetve a hallgatónak még van vizsgalehetősége. 

 Határidő:

A tantárgygörgetésre vonatkozó kérelmeket a tanulmányok folytatására vonatkozó bejelentés (beiratkozás) előtt kell leadni a Dékáni Hivatalban.

Letölthető nyomtatványok

(kérvény görgetéshez

Vonatkozó szabályok

 TVSz. 17.§ 17. pontja, lásd a “Rövid leírás” részben