Rövid leírás:

A hallgatót kérésére törölni kell a hallgatók névjegyzékéből.

Az eljárás:

A megfelelő kérvényt kitöltve a Dékáni Hivatalban kel leadni. A Határozatot a TVB hozza az ügyben.

Határidő:

A félév megkezdését követő egy hónapon belül

Letölthető nyomtatvány:

(kérelem)

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 8. §
“A hallgatói jogviszony szünetelése
1. A hallgató köteles a Kar által meghatározott időszakban a hallgatói információs rendszerben regisztrálni, ha a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni. Amennyiben a hallgató a félév megkezdését követő egy hónapon belül nem kéri tanulmányainak szünetelését az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozáson, és nem tesz eleget egyetlen tantervi tanulmányi követelménynek sem.”