Rövid leírás:

Méltányosságból (ami azt jelenti, hogy a hallgatónak fel nem róható, tőle független ok miatt) tanulmányai során egy alkalommal engedélyezhető, hogy tanulmányi és fizetési kötelezettséget nem érintő ügyben a TVSz.-ben meghatározottak alól mentesüljön. Nem alkalmazható a méltányosság olyan esetben, ha tanulmányi elégtelenség miatt kell a hallgatónak a kérvényt beadnia. 

 Az eljárás:

A le- és kitöltött kérvényt  Dékáni Hivatalban kell leadni.

Határidő:

Célszerű már beiratkozáskor beadni, mert ha a kérelem egy tárgy előfeltétel nélküli felvételére irányul, akkor addig a tárgy nem vehető fel a Neptunban, amíg a TVB azt nem engedélyezi.  Ezt azt is jelenti, hogy a Neptunban történő tárgyfelvételig a gyakorlatok látogatása sem lehetséges, valójában tilos (az előadások nyilvánosak). Amennyiben a Tanszék azt mégis szabálytalanul engedi, a jelenlét akkor sem elfogadható, és az engedély megadásáig hiányzásnak számít.

Egyedül attól az időponttól vehet a hallgató legálisan részt a gyakorlatokon, amikor már a TVB elutasító határozatát kézhezkapta, és az ellen fellebbezést nyújtott be.

A harmadik oktatási hét vége után már nincsen értelme ilyen kérelmet beadni, mert feltehetően a hiányzások száma meg fogja haladni a lehetséges maximális 25%-ot, kivéve, ha az adott tárgyból a tanszék a pótlás lehetőségét amúgy is hivatalosan meghirdette és biztosítja. Ebben az esetben is az első oktatási hónap vége után már gyakorlatilag értelmetlen a kérvény beadása.

Letölthető nyomtatványok:

(méltányossági kérelem)  

Vonatkozó szabályok:

 TVSz. 27.§