A hallgatók által kérvényezhető kedvezményeket az SzMSz. XII. fejezet “A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről” szóló rész szabályozza

A költségtérítéssel kapcsolatos ügyekben a Rektor dönt (TJSz. 24.§ 4.pont).

A Dékáni Hivatalban leadott kérvényeket a TVB szigorúan a hatályos szabályoknak megfelelően előkészítve továbbíthatja a Rektori Hivatal felé, azoktól eltérnie nem lehetséges.

Kérvény költségtérítés csökkentésére

 Rövid leírás:

A szabályzatban meghatározott esetekben és mértékben a térítési díj csökkenthető.

 Az eljárás:

A kitöltött nyomtatványt a Dékáni Hivatalban kell leadni, ahonnan a TVB javaslatával kerül továbbításra a Rektori Hivatalba. 

Feltétel:

TJSz. 6. §

(1) A költségtérítés összegének mérséklésére kérelmet nyújthat be az a hallgató, aki:
a) az adott karon legalább két lezárt félévvel rendelkezik,
b) tanulmányait a második lezárt félév végén, illetve azt követően félévenként megszakítás nélkül 3,51 feletti korrigált kreditindex-szel zárta,
c) a kérelem benyújtásának időpontjáig nem indult ellene fegyelmi- vagy büntetőeljárás.

(2) A költségtérítési díj mérséklése egy félévre szól, melynek mértékét a korrigált kreditindex határozza meg:
a) az 3,51 – 4,51 közötti eredmény esetén 10%,
b) 4,51 feletti eredmény esetén 20 %.

Határidő:

A TVSz. 7.§ 9. pontja szerint: “Amennyiben a hallgató – külön jogszabályi rendelkezés alapján – költségtérítés fizetésre kötelezett, úgy e kötelezettség teljesítése a beiratkozás illetve az adott félévi tanulmányok folytatásának feltétele.”

Ebből logikusan következik, hogy olyan időpontban kell beadnia a kérelmet, hogy a félév megkezdése előtt, időben megkaphassa a döntést a benyújtott kérvényére. Csak akkor lehet beiratkozni, és az órákra bejárni, ha a térítési díj (vagy részletfizetés esetén az első részlete) befizetése megtörtént.

Letölthető nyomtatványok

 (kérvény)

Vonatkozó szabályok:

Térítési és juttatási szabályzat (a hallgatót terhelő fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendje, a hallgatói juttatások elosztásának rendje) (Az SzMSz. része)

Kérvény részletfizetésre

Rövid leírás:

Figyelembe véve azt, hogy a Karon kiemelkedően magas térítési díjat kell fizetni, megfelelő indoklással kérvényezhető a térítési díj két részletben történő megfizetése.

Az eljárás:

A kitöltött nyomtatványt a Dékáni Hivatalban kell leadni, ahonnan a TVB javaslatával kerül továbbításra a Rektori Hivatalba. 

Feltétel:

Minden hallgató kérvényezheti, ha megfelelő indokkal tudja alátámasztani kérését.

Határidő:

A TVSz. 7.§ 9. pontja szerint: “Amennyiben a hallgató – külön jogszabályi rendelkezés alapján – költségtérítés fizetésre kötelezett, úgy e kötelezettség teljesítése a beiratkozás illetve az adott félévi tanulmányok folytatásának feltétele.”

Ebből logikusan következik, hogy olyan időpontban kell beadnia a kérelmet, hogy a félév megkezdése előtt, időben megkaphassa a döntést a benyújtott kérvényére. Csak akkor lehet beiratkozni, és az órákra bejárni, ha a térítési díj (vagy részletfizetés esetén az első részlete) befizetése megtörtént.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény)

 Vonatkozó szabályok:

A hallgatók által kérvényezhető kedvezményeket az SzMSz. XII. fejezet “A magyar nyelvű költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatók egyes jogairól és kötelezettségeiről” szóló rész szabályozza.