Az átvételi eljárás némileg különbözik attól függően, hogy az Egyetemen belül történik, vagy más felsőoktatási intézményből jelentkezik valaki hozzánk. Az átvétel feltételeit és szabályait a TVSz. 11. § határozza meg.

A tudnivalók a megfelelő fülre kattintva találhatóak.

Átvétel a Semmelweis Egyetemen belül

 Rövid leírás:

Az előírt feltételek teljesülése esetén az “Átvétel” során a  korábbi tanulmányok befogadása, a hiányzó tárgyak előírása történik, és ezek alapján annak megállapítása, hogy melyik évfolyamon folytathatja tanulmányait a jelentkező. Az egyes tantárgyak befogadása az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének írásos véleménye alapján, a Kar Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottsága Határozatát figyelembe véve a FOK-on érvényes kreditekkel történik. Az eljárást az eltérő kurrikulumok teszik szükségessé.

 Az eljárás:

A kitöltött kérvényt és az előírt mellékleteket a Kar Dékáni Hivatalához kell benyújtani.

Feltétel:

Az átvételt megelőző utolsó négy félévben megszerezhető kreditek legalább 75%-ának megszerzése és az ebből számított minimum 3,51-es súlyozott tanulmányi átlag.

Határidő:

A kérvény beadásának határideje július 15. Amennyiben a fenti határidőig nem sikerül az érintett Tanszékek véleményének beszerzése, a TVB hiánypótlást ír elő, melynek a Határozatban megadott határidőig kell eleget tenni.

Letölthető nyomtatványok

(kérvény

Tanészi javaslat tantárgybefogadáshoz 2013/2014-curriculum 

Tanészi javaslat tantárgybefogadáshoz 2014/2015-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2015/2016-curriculum

Vonatkozó szabályok:

TVSz. 11.§ (2015.01.07-i állapot szerint)

Átvétel más felsőoktatási intézményről

Rövid leírás:

Az eljárást az eltérő kurrikulumok teszik szükségessé. A hiánytalanul kitöltött kérelmet és a szükséges mellékleteket a Dékáni Hivatalban kell leadni.

Az eljárás:

Az “Átvétel” során más felsőoktatási intézményből átjelentkezők korábbi tanulmányainak befogadása, a hiányzó tárgyak előírása történik, és annak megállapítása, hogy melyik évfolyamon folytathatja tanulmányait az átjelentkező. Az egyes tantárgyak befogadásáról a TVB hoz határozatot  az illetékes oktatási szervezeti egység vezetőjének írásos véleménye és a kari Oktatási- Kredit- és Kreditátviteli Bizottság határozatának figyelembe vételével. A tárgyak befogadása a FOK-on érvényes kreditekkel történik. Feltétel: az átvételt megelőző utolsó két félév korrigált kreditindexe legalább 3,51 legyen.

Határidő:

A kérvény beadásának határideje július 15. Amennyiben a fenti határidőig nem sikerül az érintett Tanszékek véleményének beszerzése, a TVB hiánypótlást ír elő, melynek a Határozatban megadott határidőig kell eleget tenni.

Letölthető nyomtatványok:

(kérvény

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2013/2014-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2014/2015-curriculum

Tanszéki javaslat tantárgybefogadáshoz 2015/2016-curriculum

 Vonatkozó szabályok:

A TVSz. 11.§ (2015.01.07-i állapot)