a Semmelweis Egyetem
14 nap
3 óra
28 perc
53 mp

Új órarend ismertetése

A Neptunos órarendre való áttérés és a klinikai munkahelyek optimálisabb kihasználása miatt a felsőbb évfolyamoknál (III. évtől felfelé) új órarendet kellett készíteni az eddigiektől eltérő koncepció alapján. Megoldandó probléma volt még az u.n. “tömbösített” tárgyak integrálása az órarendbe. Ez végül úgy történt meg, hogy a gyakorlatok idejének meghosszabbításával a “tömbösített” órák miatti hiányzások “ledolgozásra” kerülnek. Az V. éven a szájsebészet gyakorlat miatt egy teljes hetet, az orális diagnosztika gyakorlat miatt két napot kell így a félév “fennmaradó 13 hetén” ledolgozni. A meghosszabbítás ideje a gyakorlat idejével arányos, és az előadásokra is vonatkozik. Mivel senki sem tud egyidőben két helyen lenni, ezzel a módszerrel próbáltuk az eddig megoldatlan helyzetet rendezni.

Továbbra is érvényes az az alapszabály, hogy minden hallgató  a saját csoportjába kell hogy beiratkozzon, a Dékáni Hivatal feladata továbbra is, hogy ezt betartassa.

Ez elvben a III-V évesekre is igaz, de mivel itt új, hatfős csoportokat hoztunk létre minden egyes tantárgyból, ez egy kicsit változik. Az elv a következő példa alapján lesz érthető: tegyük fel, hogy a régi  1-es csoport létszáma 15 fő. Az új csoportbeosztás szerinti 1-es csoportba a csoport első hat hallgatója, az új 2-es csoportba a második hat, az új 3-as csoportba kerül a “maradék” három hallgató, kiegészítve a régi 2-es csoport első három hallgatójával. És így tovább…

Fontos változás viszont, hogy mostantól ezen évfolyamokban a hallgatóknak minden tárgyat szigorúan ugyan abban a csoportban kell felvennie. 

A felsőbb évfolyamról visszabukó hallgatók nem az ő eredeti számú csoportjukba, hanem az “utolsó” (legmagasabb számú, még nem teli csoportba kell bejelentkezzenek.

Ebből az is következik, hogy az egyéni tanrendben tanulóknak kell legelőször a nekik megfelelő órarendű csoportba bejelentkezniük. Ezt csak akkor tehetik meg, ha azt kérvényezik és arra a TVB a hallgató nyomós indoka alapján engedélyt is ad. A netes órarend  (http://ora.semmelweis.hu/tervezet/ ) alapján tudják kiválasztani, hogy melyik csoport órarendje mellett tudják egyéb feladataikat (demonstrátor, TDK.munka stb.) ellátni. A határidő leteltével erre már nem lesz lehetőségük, mert ha egy csoportba már hatan jelentkeztek, akkor az akkor tele van, oda többen nem mehetnek!

Még egy kivétel van, azok a hallgatók, akik nem az adott évfolyam “hivatalos” mintatanterve szerint járnak (például visszabukók, újrafelvételizők), azok eleve csak egyes csoportok órarendjében találják meg a nekik előírt összes tárgyat, emiatt csak azokba jelentkezhetnek, különben nem tudják a félévüket 100%-ban teljesíteni. Erre példa jelenleg az V. év 12-15-ös csoportja, bizonyos tárgyak órái csak ezeknek a csoportoknak az órarendjében szerepelnek.

Az új rendszer elsőre talán “kicsit” bonyolultabb mint a korábbi, azonban a hatfős csoportok  amelyek valóban 99%-ban ténylegesen hat főből állnak, az eddiginél sokkal jobban kezelhetőek, mert a kezelőtermekben lévő székszámok szinte kivétel nélkül hattal oszthatók. Ennek megfelelően az adott tárgytól függően egy kezelőszékre biztosan a tervezett számú hallgató jut, mivel a csoportlétszámok nem gyakorlatilag véletlenszerűen alakulnak, mint korábban.

Ideiglenes csoportbeosztások

A megfelelő csoportokba történő jelentkezést az alábbi névsorok segítik:

III. évfolyam csoportbeosztás                          

A csoportok az eddigi információink alapján kerültek beosztásra, a TKSZV időszak végeztével folyamatosan töltjük fel a csoportokat. Csoport változtatásra csak különösen indokolt esetben van lehetőség! Csoportot cserélni, csak úgy lehet, ha a másik csoportból valaki helyet cserél. A csoport változtatásra irányuló kérelem leadási határideje a beiratkozás napja, az első tanítás nap (2018.09.10.) után kérelmet már nem lehet leadni. 

 

 

Felveendő tárgyak

 

Beiratkozáshoz szükséges NYILATKOZAT

A 2016/2017. tanév tavaszi szemeszterében felveendő tantárgyak a különböző kurrikulumok szerint:   (letölthető innen: Felveendő tantárgyak)

II. szemeszter  
Tantárgy neve EA GY Kredit   Kód  
Anatómia, szövet-és fejlődéstan II. 3 5 8 K FOKOANT155_2M  
Biofizika II. 2 2 5 SZ FOKOFIZ157_2M  
Biokémia, molekuláris és sejtbiológia I. 3 3 7 K FOKOOVM156_1M  
Fogászati általános anyagtan 1 0 1 K FOKOFPK017_1M  
Latin nyelv II. 0 2 2 GYJ FOKVNYE008_2M  
Fogorvosi pszichológia 2 0 2 K FOKVMAG019_1M  
Orvosi szociológia 2 0 2 K FOKVMAG010_1M  
Testnevelés I. 0 1 0 A FOKOTSI007_2M  
Ápolástani nyári gyakorlat            
Odontotechnológiai nyári gyakorlat            
             
IV. szemeszter  
Tantárgy neve EA GY Kredit   Kód  
Anatómia, szövet-és fejlődéstan IV. 3 2 6 SZ FOKOANT155_4M  
Biokémia, molekuláris és sejtbiológia III. 3 2 5 SZ FOKOOVM156_3M  
Konzerváló fogászati propedeutika I. 1 3 4 GYJ FOKOKFK183_1M  
Odontotechnológia és Fogpótlástani propedeutika II. 1 2 4 GYJ FOKOFPK154_2M  
Orvosi és fogorvosi élettan II. 6 3,5 9 K FOKOELT124_2M  
Testnevelés IV. 0 1 0 A FOKOTSI007_4M  
             
VI. szemeszter  
Tantárgy neve EA GY Kredit   Kód Curriculum
Orális biológia 3 2 5 SZ FOKOOBT053_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Orális patológia 2 2 4 SZ FOKOPTK128_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Genetika és genomika 2 2 1 SZ FOKOGEN181_1M 13/14,14/15,15/16
Genetika és genomika 3 2 1 SZ FOKOGEN051_1M 11/12/12/13
Belgyógyászat I. 2 2 3 GYJ FOKOBL2182_1M 13/14,14/15,15/16
Belgyógyászat I. 2 2 4 GYJ FOKOBL2148_1M 11/12/12/13
Szájsebészet I. 1 3 4 GYJ FOKOSZB054_1M 8/9,11/12
Szájsebészet I. 1 3 4 GYJ FOKOSZB142_1M 12/13
Szájsebészet I. 1 3 4 GYJ FOKOSZB193_1M 13/14,14/15,15/16
Fogpótlástan I. 1 3 4 GYJ FOKOFPK050_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Konzerváló fogászat I. 1 3 4 GYJ FOKOKFK052_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Orális diagnosztika I. 1 1 2 K FOKOODT141_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Preventív fogászat II. 1 0 1 SZ FOKOKFK129_2M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Általános és fogászati radiológia 2 2 4 SZ FOKOODT134_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Katasztrófa felsz. eü. alapjai II. 2 0 0 GYJ FOKOBVI160_2M 14/15,15/16
Extractiós nyári gyakorlat           8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
             
VIII. szemeszter  
Tantárgy neve EA GY Kredit   Kód Curriculum
Gyógyszertan II. 1 2 2 K FOKOFRM063_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Belgyógyászat III. 2 1 3 SZ FOKOBL2182_3M 13/14,14/15,15/16
Belgyógyászat III. 2 1 3 SZ FOKOBL2148_3M 11/12/12/13
Konzerváló fog. III. 1 3 4 GYJ FOKOKFK052_3M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Fogpótlástan III. 1 6 7 K FOKOFPK050_3M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Szájsebészet III. 1 3 4 GYJ FOKOSZB054_3M 8/9,11/12
Szájsebészet III. 1 3 4 K FOKOSZB142_3M 12/13
Szájsebészet III. 1 3 4 K FOKOSZB193_3M 13/14,14/15,15/16
Parodontológia II. 1 3 4 GYJ FOKOPDK104_2M 8/9,11/12
Parodontológia II. 1 3 4 K FOKOPDK143_2M 12/13,13/14,14/15,15/16
Implantológia I. 1 0 1 K FOKOSZB076_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Gnatológia 1 2 3 SZ FOKOFPK075_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Ideggyógyászat 1 0 1 K FOKVNEU079_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Elmegyógyászat 1 0 1 K FOKVPSI078_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Orvosi etika 2 0 2 K FOKVMAG020_1M 12/13,13/14,14/15,15/16
Sürgősségi fogászat II. 1 1,5 0 A FOKOFSI178_2M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Általános fogászati nyári gyakorlat            
             
X. szemeszter  
Tantárgy neve EA GY Kredit   Kód Curriculum
Fogpótlástan V. 0 3 3 SZ FOKOFPK050_5M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Konzerváló fog. V. 0 3 3 SZ FOKOKFK052_5M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Szájsebészet V. 1 3 4 SZ FOKOSZB054_4M 8/9,11/12
Szájsebészet V. 1 3 4 SZ FOKOSZB142_4M 12/13
Szájsebészet V. 1 3 4 SZ FOKOSZB193_4M 13/14,14/15
Gyermekfogászat II. 1 4 5 SZ FOKOGFK081_2M 8/9,11/12,12/13
Gyermekfogászat II. 1 5 6 SZ FOKOGFK191_2M 13/14,14/15
Fogszabályozás II. 1 4 5 SZ FOKOGFK080_2M 8/9,11/12,12/13
Fogszabályozás II. 1 5 6 SZ FOKOGFK190_2M 13/14,14/15
Parodontológia IV. 1,5 2 3 SZ FOKOPDK104_3M 8/9,11/12
Parodontológia IV. 1,5 2 3 SZ FOKOPDK143_4M 12/13,13/14,14/15
Klinikai fogászat II. 0 6 4 GYJ FOKOKFK082_2M 8/9,11/12
Klinikai fogászat II. 0 6 3 GYJ FOKOKFK145_2M 12/13
Klinikai fogászat II. 0 6 3 GYJ FOKOKFK188_2M 13/14,14/15,15/16
Praxisszervezés 1 0 1 K FOKOSZB091_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16
Szülészet és családtervezés 1 0 1 K FOKVNO2092_1M 8/9,11/12,12/13,13/14,14/15,15/16