III. Semmelweis Tehetségkonferencia

A III. Semmelweis Tehetségkonferencia 2022. február 19-én került megrendezésre a kollégiumunk szervezésében, melyet idén a járványveszély miatt online tudtunk lebonyolítani. A négy orvosi egyetem kiemelkedő tudományos eredményeivel rendelkező hallgatóit hívtuk meg egy tematikus, kötetlen kerekasztal-beszélgetésre. 

Botos Péter szakkollégistánk megnyitója után három szekció következett, melyek az orvosi kutatómunka három különböző ágazata köré épültek. Minden szekció az adott téma kiemelkedő szakemberének és Ph.D. hallgatójának különböző szemléletű előadásaival indult. Ezután lehetőség nyílt a felvetett témák megbeszélésére, úgy mint a kutatói életpálya szépségei és a felmerülő akadályok; az egyetemi évek alatti, utáni és külföldi szakmai lehetőségek, támogatások. Mindemellett szóba került a kutatói „brand” esetleges kialakításának fontossága és folyamata, a folyamatos új kihívások a pályán és az eredmények beilleszthetősége a mindennapi orvoslásba a páciensek minőségi ellátása érdekében.

Ezt követően a hallgatók mutatták be kutatómunkájuknak céljait és módszertanát, majd építő kritikát és kérdéseket intéztek egymáshoz. A bemutatók célja nem versengés volt, hanem egymás munkájának és szemléletének megismerése, hozzájárulva az egyéni fejlődéshez és a jövőbeni interdiszciplinális kooperációk kialakulásához. 

Ezúton is köszönjük szekcióvezetőinknek az érdekes előadásokat, Prof. Dr. Müller Veronikának (SE Pulmonológiai Klinika), Dr. Maurovich-Horvat Pálnak (SE Orvosi Képalkotó Klinika), Dr. Hegedűs Tamásnak (SE Orvosi Biofizika Intézet), Dr. Vecsey-Nagy Milánnak (SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika), Dr. Egyed Bálintnak (SE II. sz Gyermekgyógyászati Klinika) és Dr. Pálla Tamásnak (SE Gyógyszerészi Kémia Intézet).

 

A III. Semmelweis Tehetségkonferencia támogatója a Semmelweis Egyetem Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése című projekt (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009).

Semmelweis Egyetem Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése című projekt (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009)