Betűméret: A A A

Felmentési kérelem Testnevelés tárgy alól

99A német és az angol nyelvű orvosképzésben részesülő hallgatók felmentését a külföldi hallgatók Titkárságán kell kérvényezni. Felmentések beadásának határideje: az őszi szemeszterben szeptember 30-a, a tavaszi szemeszterben pedig február 28-a. 

Magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók részére:

Letölthető vagy a Sportközpontban kérhető

AOK, EKK és GYTK hallgatók részére: FELMENTÉSI KÉRELEM AOK, EKK, GYTK

FOK hallgatók részére: Felmentési kérelem FOK

A kötelező testnevelés órák látogatása alól az élsportolók, valamint egészségügyi problémákkal rendelkező hallgatók kérhetnek felmentést.

A hallgató a Sportközpontban található formanyomtatványon (felmentési kérelem) kérelmezi testnevelés tantárgy alóli felmentését az aktuális szemeszterre.

A sportági, valamint az egészségügyi felmentések beadásának határideje: szeptember 30. és február 28. 

A járványhelyzetre való tekintettem elektronikus úton is elfogadjuk a dokumentumokat az alábbi címen: szemendri.andrea@semmelweis-univ.hu 

Egészségügyi felmentés esetén a hallgató a kitöltött formanyomtatvánnyal valamint kórházi, klinikai szakorvosi zárójelentéseivel, kezelőlapjával együtt a Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat igazgatójánál, Dr. Szilágyi György klinikai főorvosnál kötelesek megjelenni a VIII. Budapest, Sthály utca 7 – 9. V. emelet. tel: 215-7300; 06-30/280-3824

A felmentési kérelmet és az orvosi szakvéleményt a hallgató a Sportközpontban (X. kerület Zágrábi utca 14.) adja le,

A Testnevelés foglalkozás alóli egészségügyi felmentés ügyében az alábbiak szerint fogadják a hallgatókat!

A felmentéssel kapcsolatos orvosi dokumentációt kérik, hogy a hallgató vigye magával.

Cím: 1091 Budapest, Lenhossek u. 42.

Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet I. sz. Vizsgáló

 

Időpont

 

5 percenkénti beosztással

2021. 09.01.

szerda

08.30-12.00

2021.09.07.

kedd

08.30-12.00

2021.09.10.

péntek

08.30-12.00

2021. 09.13.

hétfő

13.00-15.30

2021. 09.15.

szerda

13.00-15.30

2021.09.21.

kedd

13.00-15.30

2021.09.23.

csütörtök

13.00-15.30

2021.09.24

péntek

08.30-13.00

2021.09.27.

hétfő

13.00-15.30

A korábban kiírt 09. 29-én már nem fogadnak hallgatókat!    

 

vagy

Sportmunkára hivatkozva

azok a hallgatók kérhetnek felmentést az aktuális szemeszter alól, akik egyesületi szinten heti rendszerességgel sportolnak/ versenyeznek és erről egyesületi és szövetségi igazolással rendelkeznek. Szakági sportszövetségi igazolását és klubigazolást kell benyújtani a felmentést kérő lappal együtt a Sportközpont igazgatójának.

Egyesületi igazolás, melyben az egyesület igazolja, hogy a hallgató hetente legalább 3 edzésen vesz részt. Ezt eredeti fejléces papíron, az egyesület pecsétjével és az edzővel, vagy vezető egyesületi tisztségviselővel kék tollal aláíratva kérem. Fénymásolat, pecsét és aláírás nélküli igazolás nem fogadható el!
Szakszövetségi igazolás, melyben a szakszövetség igazolja, hogy a hallgató a szövetség által rendezett versenyeken rendszeresen részt vesz. A szövetség igazolja a versenyző eredményeit és minősítését. Pecsét és aláírás (kék tollal) szintén feltétele az igazolás elfogadásának.
Majd a felmentési kérelmet és az igazolásokat a hallgató a Sportközpontban adja le,

Szeptember 30 és február 28., 

 

Ezeket a tudnivalókat a legelső testnevelés órán a testnevelő tanárok ismertetik a hallgatókkal.