Betűméret: A A A

Felmentések

A német és az angol nyelvű orvosképzésben részesülő hallgatók felmentését a külföldi hallgatók Titkárságán kell kérvényezni. Felmentések beadásának határideje: az őszi szemeszterben szeptember 27-a, a tavaszi szemeszterben pedig február 28-a.

Magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatók részére:

Letölthető vagy a Sportközpontban kérhető

AOK, EKK és GYTK hallgatók részére:  Felmentési kérelem nyomtatvány

FOK hallgatók részére: Felmentési kérelem FOK hallgatói részére

A kötelező testnevelés órák látogatása alól az élsportolók, valamint egészségügyi problémákkal rendelkező hallgatók kérhetnek felmentést.

A hallgató a Sportközpontban található formanyomtatványon (felmentési kérelem) kérelmezi testnevelés tantárgy alóli felmentését az aktuális szemeszterre.

A sportági, valamint az egészségügyi felmentések beadásának határideje: szeptember 27. és február 28.

Egészségügyi felmentés esetén a hallgató a kitöltött formanyomtatvánnyal valamint kórházi, klinikai szakorvosi zárójelentéseivel, kezelőlapjával együtt a Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat igazgatójánál, Dr. Szilágyi György klinikai főorvosnál kötelesek megjelenni az Igazságügyi Orvostani Intézetben: IX. ker. Üllői út 93,. tel: 215-7300; 06-30/280-3824

Majd a felmentési kérelemre írt orvosi szakvéleményt a hallgató a Sportközpontban (X. kerület Zágrábi utca 14.) adja le,

 

Sportmunkára hivatkozva azok a hallgatók kérhetnek felmentést az aktuális szemeszter alól, akik egyesületi szinten heti rendszerességgel sportolnak/ versenyeznek és erről egyesületi és szövetségi igazolással rendelkeznek. Szakági sportszövetségi igazolását és klubigazolást kell benyújtani a felmentést kérő lappal együtt a Sportközpont igazgatójának.

Egyesületi igazolás, melyben az egyesület igazolja, hogy a hallgató hetente legalább 3 edzésen vesz részt. Ezt eredeti fejléces papíron, az egyesület pecsétjével és az edzővel, vagy vezető egyesületi tisztségviselővel kék tollal aláíratva kérem. Fénymásolat, pecsét és aláírás nélküli igazolás nem fogadható el!
Szövetségi igazolás, melyben a szakszövetség igazolja, hogy a hallgató a szövetség által rendezett versenyeken rendszeresen részt vesz. A szövetség igazolja a versenyző eredményeit és minősítését. Pecsét és aláírás (kék tollal) szintén feltétele az igazolás elfogadásának.
Majd a felmentési kérelmet és az igazolásokat a hallgató a Sportközpontban adja le,

Szeptember 27 és február 28 után leadott felmentési kérelmet nem fogadunk el!

Ezeket a tudnivalókat a legelső testnevelés órán a testnevelő tanárok ismertetik a hallgatókkal.