Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 16.
159596 Összes oltás
13710 Beoltott Semmelweis Polgár

Ismertető

Vezető:
Dr. Zelkó Romána
Gyógyszerésztudományi Kar
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

E-mail cím: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 1 459-1500 / 55053 mellék
 
Doktori iskola  tanulmányi adminisztrátora:
Székely Ilona
459 15 00/55206

Titkár:
Dr. Antal István

Gyógyszerészeti Intézet
Telefon: +36 1 459-1500 / 53016 mellék
E-mail:
antal.istvan@pharma.semmelweis-univ.hu

 

Programok Programvezető
01. A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai Dr. Antal István
02. Experimentális és klinikai farmakológia Dr. Szökő Éva

 

Oktatók, témakiírók, témavezetők
Törzstagok, törzstag emeritusok
Együttműködési megállapodások
Aktivitások, kapcsolatok

Bemutatkozás, programok

A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola szakmai és infrastrukturális bemutatása

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola célkitűzése a gyógyszerkutatás, – előállítás és
-alkalmazás területén megfelelő tudományos képzettséggel és nemzetközileg elismert tudományos fokozattal (Ph.D.) rendelkező szakemberek képzése.

A Doktori Iskola a gyógyszertudományok tudományágon belül két nagy területet fog át:

A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai

3.1. program – A gyógyszerészeti szakterületek művelése nélkülözhetetlen mind a gyógyszerkutatás, mind a gyógyszer kifejlesztése és előállítása illetve alkalmazása során, így egyaránt igényli természettudományi alapkutatási témák, valamint a speciális gyógyszerészeti/orvosbiológiai témák kutatását.

Experimentális és klinikai farmakológia

3.2. program – A farmakológiai kutatásokon alapuló legújabb ismeretek elengedhetetlenül szükségesek az új hatóanyagok kiválasztásához, gyógyszerré fejlesztésükhöz, sikeres terápiás alkalmazásukhoz, s a megismert összefüggések egyben hozzásegítenek az élő szervezet működésének jobb megértéséhez is. A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolában ezeken a programokon belül többek között a következő témákban folyik kutatás, illetve doktorképzés: farmakológia, gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia, farmakokinetika, fitokémia, fitoterápia, farmakoökonómia, farmakoepidemiológia, gyógyszerészi biotechnológia, kórházi-, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szervezés és management, gyógyszerészi gondozás.

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola jelenlegi vezetője dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, az MTA doktora, aki a korábbi hagyományokat követve nagy hangsúlyt fektet a Doktori Iskola kutatási témáinak interdiszciplináris jellege miatt nélkülözhetetlen más karokkal, egyetemekkel és a gyógyszeriparral történő együttműködések fejlesztésére.

A DI két programját elsődlegesen befogadó szervezeti egységek – GYTK és ÁOK elméleti intézetek, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ELTE TTK, országos kutatóintézetek (MTA TTK, KOKI), gyógyszergyárak (Richter Gedeon Nyrt, EGIS, Chinoin) interdiszciplináris kutatókörnyezetet biztosítanak, megteremtve a transzlációs kutatás lehetőségét is.

A programok erősségének tekinthető, hogy a hallgatók többnyire multidiszciplináris környezetben dolgozhatnak, többféle metodikával, gondolkodásmóddal ismerkedhetnek meg, ami munkájuk hatékonyságára is kihat. A kutatómunka eredményességéhez jelentős módon hozzájárul a hazai gyógyszergyárakkal és más hazai és külföldi kutatóhelyekkel folytatott együttműködés.

Jelenleg a négy magyarországi gyógyszerészképző helyen működő doktori iskola kínál gyógyszerésztudományi képzéssel egybekötött PhD fokozatot. A doktori iskolákban működő programok multidiszciplinárisak, a hallgatók több tudományterületen is ismereteket szereznek. Témakínálatát és kutatási irányultságát tekintve a SE GYDI az egyetlen, amelynek az Experimentális és klinikai farmakológia programja megfelelő keretet nyújt a transzlációs kutatásokhoz.

 

 

A DI szervezeti és funkcionális szempontból az SE szerves részeként – a vonatkozó felsőoktatási jogszabályok, illetve az egyetemi szabályzatok, különösen a Doktori Szabályzat (Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.3. Rész Doktori Szabályzat) által meghatározott rendben – alapvetően az Egyetemi Doktori Tanács irányítása, illetve a Doktori Hivatal által egyetemi szinten biztosított adminisztratív keretrendszer mellett, a képzési tartalom és az operatív képzési feladatok megvalósításában ehhez képest értelmezhető szakmai autonómiával működik.

Az oktatás céljára használt helyiségek, tantermek és laboratóriumok tekintetében a doktori képzés értelemszerűen osztja a Semmelweis Egyetem egészének helyzetét, a DI képzéshez rendelkezésre állnak különféle laboratóriumok, kutatótermek, előadók, műszerek és kutatóeszközök.

Az SE Központi Könyvtára Magyarország legnagyobb egészség- és szakirodalmi forrásaival rendelkező könyvtára. Túlnyomó részben nemzetközi online folyóiratok és adatbázisok előfizetésével, valamint saját adatbázisok építésével biztosítja az információellátást az egyetemen folyó oktatáshoz, kutatáshoz és a gyógyító munkához. A könyvtár 14 multidiszciplináris, és 46 szakterületi adatbázis mellett több mint 9000 szak- és határterületi folyóiratot tesz elérhetővé. A könyvtár által biztosított szakforrások a könyvtár honlapján elérhető katalógusból különféle szempontok szerint leválogatható és elérhető. A könyvtár két akadálymentesen is elérhető telephelyén 320 könyvtári hellyel, 24 órás nyitva tartással, továbbá 70 számítógéppel, és teljes WIFI elérhetőséggel áll az egyetem polgárai, így a PhD hallgatók rendelkezésére is.

Képzési tájékoztatók

Felvételi tájékoztatás

Letöltés

Vizsgáztatás és értékelés

Letöltés

Képzési terv és kurzusok

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola képzési terve és az iskola által meghirdetett kurzusok:

Letöltés

Valamennyi SE doktori iskola képzési terve:

https://semmelweis.hu/phd/kurzusok-3/2-eves-kurzustervek/

Valamennyi SE doktori iskola által meghirdetett kurzus:

http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/

Komplex vizsga főtárgy témakörei

Letöltés