Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 23.
391128 Összes oltás

Ismertető

Vezető:
Dr. Zelkó Romána
Gyógyszerésztudományi Kar
Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet

E-mail cím: zelko.romana@pharma.semmelweis-univ.hu
Telefon: +36 1 459-1500 / 55053 mellék
 
Doktori iskola  tanulmányi adminisztrátora:
Székely Ilona
459 15 00/55206

Titkár:
Dr. Antal István

Gyógyszerészeti Intézet
Telefon: +36 1 459-1500 / 53016 mellék
E-mail:
antal.istvan@pharma.semmelweis-univ.hu

 

Programok Programvezető
01. A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai Dr. Antal István
02. Experimentális és klinikai farmakológia Dr. Szökő Éva
03. Transzlációs és klinikai farmakológia Dr. Ferdinandy Péter
04. Az egészségügyi technológiaértékelés Dr. Kaló Zoltán

 

Oktatók, témakiírók, témavezetők
Törzstagok, törzstag emeritusok
Együttműködési megállapodások
Aktivitások, kapcsolatok

Bemutatkozás, programok

A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskola szakmai és infrastrukturális bemutatása

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola célkitűzése a gyógyszerkutatás, – előállítás és
-alkalmazás területén megfelelő tudományos képzettséggel és nemzetközileg elismert tudományos fokozattal (Ph.D.) rendelkező szakemberek képzése.

A Doktori Iskola a gyógyszertudományok tudományágon belül két nagy területet fog át:

A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai

3.1. program – A gyógyszerészeti szakterületek művelése nélkülözhetetlen mind a gyógyszerkutatás, mind a gyógyszer kifejlesztése és előállítása illetve alkalmazása során, így egyaránt igényli természettudományi alapkutatási témák, valamint a speciális gyógyszerészeti/orvosbiológiai témák kutatását.

Experimentális és klinikai farmakológia

3.2. program – A farmakológiai kutatásokon alapuló legújabb ismeretek elengedhetetlenül szükségesek az új hatóanyagok kiválasztásához, gyógyszerré fejlesztésükhöz, sikeres terápiás alkalmazásukhoz, s a megismert összefüggések egyben hozzásegítenek az élő szervezet működésének jobb megértéséhez is. A Semmelweis Egyetem Gyógyszertudományok Doktori Iskolában ezeken a programokon belül többek között a következő témákban folyik kutatás, illetve doktorképzés: farmakológia, gyógyszerkémia, gyógyszertechnológia, biofarmácia, farmakokinetika, fitokémia, fitoterápia, farmakoökonómia, farmakoepidemiológia, gyógyszerészi biotechnológia, kórházi-, klinikai gyógyszerészet, gyógyszerügyi szervezés és management, gyógyszerészi gondozás.

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola jelenlegi vezetője dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, az MTA doktora, aki a korábbi hagyományokat követve nagy hangsúlyt fektet a Doktori Iskola kutatási témáinak interdiszciplináris jellege miatt nélkülözhetetlen más karokkal, egyetemekkel és a gyógyszeriparral történő együttműködések fejlesztésére.

A DI két programját elsődlegesen befogadó szervezeti egységek – GYTK és ÁOK elméleti intézetek, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, ELTE TTK, országos kutatóintézetek (MTA TTK, KOKI), gyógyszergyárak (Richter Gedeon Nyrt, EGIS, Chinoin) interdiszciplináris kutatókörnyezetet biztosítanak, megteremtve a transzlációs kutatás lehetőségét is.

A programok erősségének tekinthető, hogy a hallgatók többnyire multidiszciplináris környezetben dolgozhatnak, többféle metodikával, gondolkodásmóddal ismerkedhetnek meg, ami munkájuk hatékonyságára is kihat. A kutatómunka eredményességéhez jelentős módon hozzájárul a hazai gyógyszergyárakkal és más hazai és külföldi kutatóhelyekkel folytatott együttműködés.

Jelenleg a négy magyarországi gyógyszerészképző helyen működő doktori iskola kínál gyógyszerésztudományi képzéssel egybekötött PhD fokozatot. A doktori iskolákban működő programok multidiszciplinárisak, a hallgatók több tudományterületen is ismereteket szereznek. Témakínálatát és kutatási irányultságát tekintve a SE GYDI az egyetlen, amelynek az Experimentális és klinikai farmakológia programja megfelelő keretet nyújt a transzlációs kutatásokhoz.

 

 

A DI szervezeti és funkcionális szempontból az SE szerves részeként – a vonatkozó felsőoktatási jogszabályok, illetve az egyetemi szabályzatok, különösen a Doktori Szabályzat (Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata III. Könyv Hallgatói Követelményrendszer III.3. Rész Doktori Szabályzat) által meghatározott rendben – alapvetően az Egyetemi Doktori Tanács irányítása, illetve a Doktori Hivatal által egyetemi szinten biztosított adminisztratív keretrendszer mellett, a képzési tartalom és az operatív képzési feladatok megvalósításában ehhez képest értelmezhető szakmai autonómiával működik.

Az oktatás céljára használt helyiségek, tantermek és laboratóriumok tekintetében a doktori képzés értelemszerűen osztja a Semmelweis Egyetem egészének helyzetét, a DI képzéshez rendelkezésre állnak különféle laboratóriumok, kutatótermek, előadók, műszerek és kutatóeszközök.

Az SE Központi Könyvtára Magyarország legnagyobb egészség- és szakirodalmi forrásaival rendelkező könyvtára. Túlnyomó részben nemzetközi online folyóiratok és adatbázisok előfizetésével, valamint saját adatbázisok építésével biztosítja az információellátást az egyetemen folyó oktatáshoz, kutatáshoz és a gyógyító munkához. A könyvtár 14 multidiszciplináris, és 46 szakterületi adatbázis mellett több mint 9000 szak- és határterületi folyóiratot tesz elérhetővé. A könyvtár által biztosított szakforrások a könyvtár honlapján elérhető katalógusból különféle szempontok szerint leválogatható és elérhető. A könyvtár két akadálymentesen is elérhető telephelyén 320 könyvtári hellyel, 24 órás nyitva tartással, továbbá 70 számítógéppel, és teljes WIFI elérhetőséggel áll az egyetem polgárai, így a PhD hallgatók rendelkezésére is.

Képzési tájékoztatók

Felvételi tájékoztatás

Letöltés

Vizsgáztatás és értékelés

Letöltés

Képzési terv és kurzusok

A Gyógyszertudományok Doktori Iskola képzési terve és az iskola által meghirdetett kurzusok:

Letöltés

Valamennyi SE doktori iskola képzési terve:

https://semmelweis.hu/phd/kurzusok-3/2-eves-kurzustervek/

Valamennyi SE doktori iskola által meghirdetett kurzus:

http://old.semmelweis.hu/wp-content/phd/phd_live/

Komplex vizsga főtárgy témakörei

Letöltés