Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás
Jelentkezés
  • A PhD felvételivel kapcsolatos információk a Semmelweis Doktori Iskola honlapján találhatók meg az alábbi linken: https://semmelweis.hu/phd/felveteli/
  • Témaválasztás és témavezetési információkért keressék a Központ téma szerinti felelősét.
Doktori iskola:
Gyógyszertudományok Doktori Iskola
Program: A gyógyszerészeti tudományok korszerű kutatási irányai
 
PhD kutatási témák

 

Témavezetők:   Kutatási témák:
Prof. Dr. Vokó Zoltán

Népegészségügyi beavatkozások egészség-gazdaságtana

Health economics of public health interventions

Prof. Dr. Kaló Zoltán

Egészségügyi kutatás-fejlesztési döntések támogatása a korai fázisú technológia értékelés eszköztárával

Supporting health care R&D decisions by early phase technology assessment

 

Egészségipari kutatás-fejlesztés működésének gazdasági megalapozottsága makroszintű közelítésben

Economic principles of health care research and development from the macro level perspective

 

Az egészségügyi technológia értékelés rendszerének kiépítése alacsonyabb jövedelmű országokban

HTA implementation roadmap in lower income countries

 

Dr. Inotai András

Gyógyszerpolitikai döntések tudományos megalapozottsága

Evidence based pharmaceutical policy decisions

Dr. Nagy Balázs

Egészségügyi technológiák és programok egészség-gazdaságtani értékelése

Health economic evaluation of health programs and technologies