A nyelvtanfolyam időpontja: 2023. augusztus 3-tól augusztus 30-ig

 A nyelvtanfolyam célja orvostanhallgatók és egyetemi oktatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2022/23-es tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

– felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

– 550 € költőpénz, melyből fizetendő a  szállás, étkezés,  egyéb kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
  • német vagy angol- és magyar nyelvű motivációs levelet az e-mail cím megadásával;
  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven
  • oktatók esetében a tanszékvezető támogató levelét

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani az alábbi címre – szlovak.judit@semmelweis.hu – melynek határideje:

2023. május 15.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 20 825 9101 telefonszámon