Pótpályázati felhívás – Jellinek Harry ösztöndíjra a 2021/22-es tanévre

V. éves hallgatók és PhD-hallgatók részére

Freiburgba és Heidelbergbe

A Semmelweis Egyetem évtizedek óta kiváló kapcsolatot ápol a Heidelberg-i és Freiburg-i Egyetemmel, melynek keretében a legkiválóbb tehetségek közül évente 6 hallgató, egyéves kutatómunkát végezhet e nemzetközi élvonalba tartozó egyetemek egyik intézetében. Az Egyetem és a Tehetséggondozó program hazai oldalról is ösztönözni és elismerni kívánja azokat a hallgatókat, akik erre az ösztöndíjra méltók, így a Jellinek Harry német-magyar ösztöndíjprogramban résztvevőket a Kerpel-nap keretében ösztöndíj támogatásban részesíti. A Kerpel-napon az előző évi díjazottak egy előadás keretében beszámolnak tapasztalataikról, kutatási eredményeikről, melynek célja, hogy ösztönözzék társaikat a kutatói mobilitásra, nemzetközi tapasztalatszerzése és szakmai kapcsolatépítésre.

Az ösztöndíjas lehetőséggel kapcsolatban egy online-kerekasztal-beszélgetést tartunk, melynek időpontja:

2021. június 17. csütörtök 15.30 óra

Az online-fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációköteles, jelentkezni az alábbi címen lehet (az űrlap már inaktív).

A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanácsa és a Semmelweis Egyetem „Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című, EFOP-3.6.3.-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás pályázatot hirdet 10 hónapos ösztöndíjra a Heidelberg-i és Freiburg-i Egyetemre, V. éves orvostanhallgatók és PhD-hallgatók részére a 2021/22-es tanévben.

A kiutazás ebben a tanévben természetesen csak abban az esetben valósulhat meg, ha a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

  • önéletrajz német vagy angol nyelven
  • a kidolgozandó diplomamunka, ill. kutatómunka tervezete német vagy angol nyelven

A pályázathoz a következő okmányokat kell csatolni:

  • kitöltött pályázati-adatlap_2021
  • V. éves hallgatók esetében IV. évfolyam kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga; PhD-hallgatók esetében az egyetemi végzettséget igazoló okirat, vagy annak igazolása, hogy a végzettséget a Doktori Iskolába való beiratkozásig megszerzik
  • pályázatokon elért eredmények
  • TDK munka leírása és TDK eredmények másolata
  • középfokú német vagy angol nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot mailen az alábbi címre kell benyújtani: szlovak.judit@semmelweis-univ.hu (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága)

 

Benyújtási határidő: 2021.06.30

 

A pályázatot elnyert hallgatónak:

  •  kiutazásához és a biztosításához, valamint tudományos tevékenységéhez az EFOP 3.6.3-VEKOP-16 -2017-00009 “Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése” című pályázat további támogatást biztosít egyszeri ösztöndíj kiegészítés formájában, amelynek összege 500.000 Ft,
  • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj),
  • a támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a „Jellinek Harry Ösztöndíj” támogatás eredményeként megjelenő tudományos közleményeken, valamint nemzetközi tudományos konferencián bemutatott előadáson illetve poszteren és konferencia absztrakton a Projekt azonosítószámát és címét (EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009, Az orvos-, egészségtudományi és gyógyszerészképzés tudományos műhelyeinek fejlesztése) feltünteti

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a fogadó egyetem dönt!

A tanulmányi idő az V. éves hallgatók esetében a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk, és a nyertes pályázókat a Kerpel-napon hirdetjük ki. A nyertes pályázóknak a tervezett kutatásról a pályázat megkezdése előtt, majd az elért eredményekről a pályázat befejezése után szóban beszámolót kell tartaniuk.
A Semmelweis Egyetem a nyertes pályázókkal egyszeri ösztöndíj kiegészítésre szerződést köt. A nyertes pályázókkal egyszeri ösztöndíj kiegészítésre szerződést köt.

A támogatás forrása:

Semmelweis Egyetem
Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Tanács és

„Az orvos-, egészségtudományi- és gyógyszerészképzés
tudományos műhelyeinek fejlesztése” című,
EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00009 azonosítószámú projekt-támogatás