HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 1 FŐ

IV., V. vagy VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓ VAGY OKTATÓ RÉSZÉRE

NYÁRI ONLINE NYELVTANFOLYAMRA

A nyelvtanfolyam időpontja: 2021. július 29 – augusztus 25.

 

A nyelvtanfolyam célja az orvostanhallgatók és egyetemi oktatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2020/21-es tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

  • felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
  • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát (ha van);
  • német vagy angol és magyar nyelvű motivációs levelet az e-mail cím megadásával;
  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven
  • oktatók esetében a tanszékvezető támogató levelét

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani az alábbi címre – szlovak.judit@semmelweis-univ.hu – melynek határideje:

2021. május 15.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk.

További információkat az alábbi oldalon talál: Semmelweis_StipendiumIFK2021