Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 22.
545262 Összes oltás
 

Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, Doktori Iskola klinika/intézet vezetője részére

Tisztelt Professzor Asszony/Úr!

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2020-ban:

  1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

összesen 20 hét

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

· “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

· fogadónyilatkozat

· a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

Ruprecht-Karls Egyetem

(Heidelberg, Németország)

összesen 5 hét

(1 fő 3 hétre + 1 fő 2 hétre)

ÁOK – FOK – GYTK

· “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

· fogadónyilatkozat

· a kinntartózkodás alatt a Heidelbergi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

Padovai Egyetem (Olaszország)

összesen 4 hét

2 x 2 hét / fő

ÁOK –GYTK – FOK

· “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

· fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.unipd.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

  1. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

2 fő x 3 hónap/fő

· „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

· fogadónyilatkozat

· a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.   A Freiburgi Egyetem illetékesével szállásfoglalás ügyében a tanulmányutas közvetlenül veszi fel a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást az NKI fog adni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása szükséges.

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A lent megjelölt pályázati adatlapot kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kérjük elektronikusan eljuttatni az alábbi címre: bolgar.andrea@semmelweis-univ.hu

Beadási határidő : 2020. február 10.

A pályázati adatlapok kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”) letölthetők a következő címen:

2020_pályázati_űrlap_Freiburg_3_honap

2020_pályázati-űrlap-egyetemi-egyezmény

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.

Kérem, szíveskedjék a pályázati lehetőségekről munkatársait a legszélesebb körben tájékoztatni.

Budapest, 2020. január 10.

Tisztelettel:

Dr. Pop Marcel sk.