A nyelvtanfolyam célja a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező orvostanhallgatók vagy egyetemi oktatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2018/19 tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

  –  felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól
  –  550 € költőpénz, melyből fizetendő a  szállás, étkezés, egyéb kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
  • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
  • német-és magyar nyelvű motivációs levelet az e mail cím megadásával;
  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven
  • oktatók esetében a tanszékvezető támogató levelét

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani az alábbi címre – szlovak.judit@semmelweis-univ.hu – melynek határideje:

2019. május 15.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mail-ben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 20 825 9101 telefonszámon.