Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

PÓT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2018 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA/SZAKMAI GYAKORLATRA

 

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pót-pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2018-ban:

  1. Oktatók, kutatók és egyetemi hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

EGYETEM

KONTINGENS

KAR

  • BENYÚJTANDÓ NYOMTATVÁNYOK

EGYÉB TUDNIVALÓK

Comenius Egyetem,

Jessenius Orvosi Kar

(Martin, Szlovákia)

8 hét oktatócsere

10 hét egyetemi hallgatócsere

(max: 4 hét/fő)

ÁOK

  1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

összesen 16 hét

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

Ruprecht-Karls Egyetem

(Heidelberg, Németország)

összesen 3 hét

ÁOK – FOK – GYTK

Trieszti Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK – FOK – GYTK

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.units.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi. A szlovákiai Martini Egyetem 2014-től csak szállást tud biztosítani az odaérkezőknek. A Freiburgi Egyetem illetékesével szállásfoglalás ügyében a tanulmányutas közvetlenül veszi fel a kapcsolatot. Ezzel kapcsolatban tájékoztatást az NKI fog adni.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása szükséges.

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A fent megjelölt pályázati adatlapot kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán kell leadni vagy körpostán beküldeni (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba).

Beadási határidő : 2018. február 19.

  • Egyetemi hallgatók részére nyári gyakorlatok esetén, a határidő 2018. április 16. A jelentkezéshez beadandó a magyar nyelvű pályázati adatlap egyetemi hallgatók részére a szaktárgy tanszékvezető javaslatával, ill. az angol nyelvű jelentkezési lap (Application Form for Undergraduate Students), melyet a pályázat elnyerése esetén a külföldi intézménynek küldünk meg elfogadásra. A külföldi gyakorlóhelytől beszerzendő akkreditációs igazolás ügyében a hallgatóknak fel kell venniük a kapcsolatot a Dékáni Hivatallal.

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.