Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT EGY FŐ

IV. V. vagy VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓ RÉSZÉRE

NYÁRI NYELVTANFOLYAMRA

A nyelvtanfolyam időpontja: 2018. augusztus 2-29.

A nyelvtanfolyam célja a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező orvostanhallgatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2017/18 tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

– felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

– 550 € költőpénz, melyből fizetendő a szállás, étkezés, egyéb

kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;

  • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;

  • német-és magyar nyelvű motivációs levelet az e mail cím megadásával;

  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26, II. em. 202. szoba, postacím: 1428 Budapest Pf.2.), melynek határideje:

2018. március 21.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e mail-ben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 1 317-9079 telefonszámon.