Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 22.
16871 Összes oltás
7249 Beoltott Semmelweis Polgár

HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT EGY FŐ
IV. V. vagy VI. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓ RÉSZÉRE
NYÁRI NYELVTANFOLYAMRA

A nyelvtanfolyam időpontja: 2017. augusztus 3-30.

A nyelvtanfolyam célja a már középfokú nyelvvizsgával rendelkező orvostanhallgatók általános nyelvi készségének fejlesztése.

VI. éves hallgatók esetében azok pályázhatnak, akik tanulmányaikat nem a 2016/17 tanévben zárják le.

A Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetem ösztöndíja magában foglalja a következőket:

                       –  felmentés a tanfolyam díjának megfizetése alól

                       –  550 € költőpénz, melyből fizetendő a  szállás, étkezés, egyéb

                          kiadások

Utasbiztosításról (betegség, baleset, poggyász) valamint felelősségbiztosításról a kiutazónak saját magának kell gondoskodni.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

  • az utolsó két félév kreditigazolását, a kreditindexek kiszámolt számtani átlagának feltüntetésével;
  • német nyelvvizsga bizonyítvány másolatát;
  • német-és magyar nyelvű motivációs levelet az e-mail cím megadásával;
  • tudományos tevékenység összefoglalását magyar nyelven

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára kell benyújtani (1085 Budapest, Üllői út 26, II. em. 202. szoba, postacím: 1428 Budapest Pf.2.), melynek határideje:

2017. március 22.

A pályázatról egy erre a célra összehívott ad hoc bizottság dönt.

A pályázat eredményéről mindenkit e-mailben értesítünk.

További információt kaphatnak a +36 1 317-9079 telefonszámon Makádi Györgyitől.