Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 21.
16442 Összes oltás
7151 Beoltott Semmelweis Polgár

FREIBURGI ÉS HEIDELBERGI ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT V. ÉVES ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

A Semmelweis Egyetem V. éves orvostanhallgatóinak a 2017/2018-as tanévben is lehetősége van arra, hogy 10 hónapos kiküldetésre – diplomamunkájának elkészítéséhez – kiutazzon a Heidelbergi vagy a Freiburgi Egyetemre.

A Freiburgi Albert-Ludwigs-Egyetemre 2 fő, a Heidelbergi Ruprecht Karls Egyetemre 4 fő utazhat ki a Jellinek-ösztöndíj keretében.

A pályázatnak a következőket kell tartalmazni:

  • önéletrajz német nyelven
  • a kidolgozandó diplomamunka tervezete német nyelven

A következő okmányokat kell csatolni:

  • és IV.évf. kreditigazolás, ösztöndíjátlagok összesített átlaga
  • pályázatokon elért eredmény
  • TDK munka másolata
  • középfokú német nyelvvizsga bizonyítvány másolata

A pályázatot a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságára (Üllői út 26, 2. em. 202.) kell benyújtani, melynek határideje:

  1. április 10.

A pályázatot elnyert hallgatónak:

  • gondoskodnia kell kiutazásáról, és a biztosítás elintézéséről,
  • a kint-tartózkodás költségeit a fogadó egyetem vállalja (szállás, ösztöndíj).

Előnyben részesül az a pályázó, aki már több éve végez tudományos (TDK) munkát.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nyertes pályázók személyéről a fogadó egyetem dönt.

A tanulmányi idő a külföldi gyakorlat idejével meghosszabbodik.

A pályázat eredményéről mindenkit e mail-ben értesítünk.