Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 21.
16442 Összes oltás
7151 Beoltott Semmelweis Polgár

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS EGYETEMI EGYEZMÉNY KERETÉBEN 2017 ÉVBEN MEGVALÓSULÓ TANULMÁNYUTAKRA/SZAKMAI GYAKORLATRA

Semmelweis Egyetem ÁOK, FOK, GYTK, Doktori Iskola, HÖK, klinika/intézet vezetője részére

Az egyetemek között fennálló csereegyezmények alapján az alábbi pályázati lehetőségek kerülnek meghirdetésre a Semmelweis Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban lévő dolgozók részére 2017-ben:

 

  1. Oktatók, kutatók és egyetemi hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

 

EGYETEM

KONTINGENS
KAR

BENYÚJTANDÓ NYOMTATVÁNYOK
EGYÉB TUDNIVALÓK

Comenius Egyetem,

Jessenius Orvosi Kar

(Martin, Szlovákia)

8 hét oktatócsere

10 hét egyetemi hallgatócsere

(max: 4 hét/fő)

ÁOK

 „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló szakmai gyakorlatra egyetemi hallgatók részére”

„Application Form for Undergraduate Students”

oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

 

Iuliu Hatieganu Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem

(Kolozsvár, Románia)

8 hét oktatócsere

10 hét egyetemi hallgatócsere

(max: 4 hét/fő)

 

ÁOK – FOK – GYTK

„Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló szakmai gyakorlatra egyetemi hallgatók részére”

„Application Form for Undergraduate Students”

oktatók esetén: “Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

 

  1. Oktatók, kutatók, Ph.D. hallgatók pályázhatnak a következő egyetemekre:

Bécsi Orvostudományi Egyetem

(Ausztria)

3 fő x 5 nap/fő

ÁOK – FOK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

Albert-Ludwigs Egyetem (Freiburg, Németország)

összesen 20 hét

(2-4 hét/fő)

ÁOK – FOK – GYTK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

 

Ruprecht-Karls Egyetem

(Heidelberg, Németország)

összesen 5 hét

(1 fő 3 hétre + 1 fő 2 hétre)

ÁOK – FOK – GYTK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

Padovai Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét

ÁOK –GYTK – FOK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.unipd.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

Trieszti Egyetem (Olaszország)

2 x 2 hét / fő

ÁOK – FOK – GYTK

“Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra”

fogadónyilatkozat

(javasolt tájékozódni az egyetem honlapján (www.units.it) van-e olyan intézet/klinika (konkrét szakterület), melyre szeretne pályázni)

 

  1. Fiatal diplomás munkatársak (ÁOK – FOK) pályázhatnak tudományos munka végzése céljából klinikai szakterületen a következő egyetemre:

 

Albert-Ludwigs Egyetem

(Freiburg, Németország)

2 fő x 3 hónap/fő

 

„Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”

fogadónyilatkozat

a kinntartózkodás alatt a Freiburgi Egyetem ösztöndíjat biztosít és segédkezik a szállás biztosításában

A tartózkodási költségeket a fogadó fél, az utazás számlákkal igazolt költségét a küldő egyetem fedezi.  (A szlovákiai Martini Egyetem 2014-től csak szállást tud biztosítani az odaérkezőknek.)

Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiutazás megvalósulása a partneregyetem fogadókészségének függvénye.

A pályázat elnyerése esetén a további  adminisztratív teendőket az E/1/2016.(VII.28.) sz. határozat a SE közalkalmazottainak külföldi tanulmányútjához, valamint munkavállalás és egyéb célból külföldi tartózkodáshoz igényelt fizetés nélküli szabadság igénybevételéről

2.(3). és 3.1. pontjai szabályozzák.

A Semmelweis Egyetemmel munkáltatói jogviszonyban lévő, egyetemi klinikákon, intézetekben foglalkoztatott rezidensek, központi gyakornokok pályázatához az intézet-/klinikavezető, a grémiumelnök és a dékán támogatása  szükséges. 

Ph.D. ösztöndíjas hallgatók pályázatához a témavezető aláírása is  szükséges.

Tanszékvezetők pályázatához a dékán hozzájárulása szükséges.

A fent megjelölt pályázati adatlapot  kitöltve és aláírva az ott megjelölt mellékletekkel ellátva   kérjük beadni.

A pályázatokat a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságán  kell leadni  vagy körpostán beküldeni  (címünk: Üllői út 26. II. em 202 szoba).

Beadási határidő :  2017. január 19.

  • Egyetemi hallgatók részére nyári gyakorlatok esetén, a határidő április 15.  A jelentkezéshez beadandó a magyar nyelvű pályázati adatlap egyetemi hallgatók részére a szaktárgy tanszékvezető javaslatával, ill. az angol nyelvű jelentkezési lap (Application Form for Undergraduate Students), melyet a pályázat elnyerése  esetén a külföldi intézménynek küldünk meg elfogadásra.  A külföldi gyakorlóhelytől beszerzendő akkreditációs igazolás ügyében a hallgatóknak fel kell venniük a kapcsolatot a Dékáni Hivatallal.

A  felhívás és a  pályázati adatlapok  kutatók ill. oktatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra” és „Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra Freiburg – 3 hó”), a pályázati adatlap hallgatók számára („Pályázat egyetemi egyezmény keretében megvalósuló tanulmányútra egyetemi hallgatók részére”) valamint az angol nyelvű nyomtatvány hallgatók részére („Application Form for Undergraduate Students”) letölthetők a Semmelweis Egyetem honlapjáról a következő címen: https://semmelweis.hu/nki/palyazatok/

Kérem, hogy a pályázók az adatlapok formáján ne változtassanak és ne töröljenek sorokat.