A Molekuláris Biológiai Tanszék a Semmelweis Egyetem általános orvos- és fogorvosképzésének elméleti moduljában két kötelező – az egyféléves Orvosi kémia és a kétféléves Molekuláris sejtbiológia -, valamint több választható tárgy oktatásával vesz részt. E tárgyakat a két kar mindhárom képzési nyelvén oktatja előadások és laboratóriumi gyakorlatok formájában. A tanszék oktatói más egyetemek MSc szintű képzéseiben is közreműködnek, így molekuláris biológia, rekombináns DNS-technika, jelátvitel tantárgyakat tanítanak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának Egészségügyi mérnök MSc szakán, illetve a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának Orvosi biotechnológia MSc szakán.
 
  A Tanszék által nyújtott képzés magas színvonalához hozzájárul, hogy az oktatók egyben nemzetközi mércével mérve is nívós kutatást folytatnak önálló kutatási támogatások felhasználásával és intenzív hazai, illetve nemzetközi együttműködések keretei között. Az eredményes tanszéki tudományos kutatás egyúttal alapot teremt a jelentős létszámú doktorandusz- (PhD-) hallgató és a Tanszéken folyó kísérletes munka iránt érdeklődő TDK-s hallgatók befogadásához is. A minőséget a sikeres fokozatszerzések, illetve TDK konferenciákon elért eredmények mellett jól mutatja a tanszéki oktatók közötti habilitált doktorok, MTA doktorai, akadémikusok és Széchenyi-díjasok száma is.