59129/EFAT/2023

Innováció, Kutatás, Szakértelem – több mint 250 éve

A Semmelweis Egyetem Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos-egészségügyi felsőoktatási intézménye, mely szakegyetemként egyedülálló az országban. Több mint 10 000 munkavállalót foglalkoztató Egyetemünk kiemelt stratégiai célja, hogy bejusson Európa legjobb 5 gyógyító szakegyeteme közé.

A Semmelweis Egyetem

Egészségtudományi Kar, Ápolástan Tanszéke

pályázatot hirdet

mestertanár

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkajogviszony, 3 hónapos próbaidő

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1088 Budapest, Vas u. 17.

Mik lesznek a legfontosabb feladatok?

 • Magas színvonalú elméleti és gyakorlati oktatómunka, részvétel az oktató-nevelő (pld. gyakorlatvezetés, tantermi előadás, TDK nevelőmunka, továbbképzés) és tudományos munkában.
 • Egészségtudományi alapismeretek, Ápolástani alapismeretek, Ápolási gyakorlat, Klinikai szimuláció tantárgyak oktatása. Választható tárgyak hirdetése; Szakmai konzultációk folytatása; Szakdolgozat témavezetői és opponensi tevékenység ellátása; Tutori feladatok ellátása; Vizsgáztatás, részvétel az Ápoló szakirány gyakorlati, írásbeli és szóbeli záróvizsgáin (a vizsgabizottság munkáját segítőként; Oktatási segédeszközök (tankönyv, jegyzet) készítése (külön felkérés alapján); Kutatótevékenység folytatása, kutatási eredmények folyamatos publikálása; Szakterületének tudományos konferenciáin való részvétel (előadás tartása, poszter bemutatása); Nemzetközi kapcsolatok építése; Tantárgyprogramok kidolgozása, fejlesztése, integrálása; Tanórához kapcsolódó konzultáció tartása egyénileg, csoportosan; Az oktatott tantárgyakhoz kapcsolódó feladatlapok készítése; Véleménynyilvánítás minden az ápolástani ismeretek oktatását érintő ügyben; Aktív részvétel az intézet/tanszék egyéb feladatainak ellátásában.

A munkakör betöltéséhez szükséges feltételek:

 • mesterfokozat (egészségügyi szaktanár/okleveles ápoló/kiterjesztett hatáskörű ápoló)
 • egészségügyi szakképzettség (diplomás ápoló/ápoló BSc)
 • legalább egy világnyelven előadás tartására képes
 • legalább 10 éves oktatói múlt áll mögötte vagy egyetemi (kari) kitüntetés birtokosa
 • alkalmas a hallgatók tanulmányi munkájának vezetésére
 • elismert szakmai tapasztalattal bír
 • példamutató, követendő magatartást tanúsít a hallgatók, a doktori képzésben részt vevők és valamennyi munkatársa számára
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelent:

 • legalább középfokú „C” típusú angol nyelvvizsgával igazolt aktív nyelvismeret
 • Microsoft Office felhasználói szintű ismerete
 • Neptun rendszer ismerete

Mit kínálunk?

 • cafeteria (SZÉP kártya, iskolakezdési támogatás, All You Can Move sportolási lehetőség)
 • Családbarát Egyetem program keretében kulturális kedvezmények, egészségügyi programok, óvodai, bölcsődei elhelyezés, gyermek napközis táborok tanítási szünetekben
 • stabil munkahely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • önéletrajz
 • végzettség / képzettség másolata
 • Az MTMT rendszeréből kinyomtatott tudományos lista és tudománymetriai táblázat (az Egyetem Központi Könyvtára által hitelesítve). A Központi Könyvtárnak 10 munkanapra van szüksége a hitelesítés elvégzésére, mely időt kérünk figyelembe venni a felterjesztések Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságra történő megküldéskor. (A hitelesítés menetéről https://lib.semmelweis.hu/publist-hitelesites honlapon tájékozódhat.)
 • nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerjék (a nyilatkozat erre a linkre kattintva letölthető)

A jelentkezését a palyazat.human@semmelweis.hu címre várjuk 2023. október 25-ig hivatkozási szám megjelölésével: 59129/EFAT/2023.

Legyen Ön is Semmelweis Polgár!

Az alkalmazás feltétele három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.