Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás
Összesen: 210 cikk
 

T Á J É K O Z T A T Ó az Egyetem szervezeti egységei vezetőinek és a gazdasági ügyekért felelős vezetőinek a 2021.évi költségvetési év zárásával kapcsolatos gazdálkodást érintő pénzügyi számviteli feladatokról Az év végi pénzügyi zárlati feladatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom, és egyben kérem a leírtak szerinti ügyviteli rend betartását. Átutalásos számlák …T Á J É K O Z T A T Ó   Modellváltás után (2021.08.01.) szolgáltatások bekerülési érték megállapítása témában A 2000 évi C tv. (Számv. tv.) alapján:  Igénybe vett szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amely nem tartozik a közvetített szolgáltatás, illetve az egyéb szolgáltatás közé, különösen az utazásszervezés, a szállítás-rakodás, a raktározás, a csomagolás, a kölcsönzés, …T Á J É K O Z T A T Ó   klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére    Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr!   A modellváltás után a több forrásból beszerzett eszközök nyilvántartásba vétele megváltozott.   08. 01-től, abban az esetben, ha egy eszközt több forrásból szereztek be, akkor a nyilvántartásba vétel úgy történik, …TÁJÉKOZTATÓ Modellváltás után (2021.08.01) készletek beszerzési ár megállapítása témában    BESZERZÉSI ÁR minden kiadást, költséget, ráfordítást magában foglal a raktárba történő beszállításig, kivéve, amit a 2000. évi C. tv. kifejezetten tilt. A BESZERZÉSI ÁR RÉSZE: a számla szerinti érték, az engedmények, a felárak összege, a szállítási, rakodási, szerelési költségek, közvetítői díjak, vámmal kapcsolatos költségek, illetékek. … TÁJÉKOZTATÓ   TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZETEVŐI: VÁSÁRLÁS SAJÁT ELŐÁLLÍTÁS NEM PÉNZBELI (VAGYONI) HOZZÁJÁRU-LÁSKÉNT, PÓTBEFIZETÉS-KÉNT ÁTVÉTEL KÖVETELÉS, RÉSZESEDÉS FEJÉBEN ÁTVÉTEL TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL TÖBBLET BEKERÜLÉSI ÉRTÉK   Számla szerinti ár BEKERÜLÉSI ÉRTÉK   Előállítási költség BEKERÜLÉSI ÉRTÉK     Létesítő okirat   (vagy annak módosítása), tagi határozat (számla) szerinti érték   BEKERÜLÉSI ÉRTÉK   Szerződés, …ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ   az Egyetem szervezeti egységei vezetőinek és a gazdasági ügyekért felelős vezetőinek a 2021. július 31-i zárással kapcsolatos pénzügyi feladatokról   A modellváltással kapcsolatos pénzügyi feladatok egyes témaköreiben az elmúlt hetekben a Pénzügyi Igazgatóság részéről több tájékoztató került kiadásra. Az azokban rögzített leglényegesebb feladatokat, határidőket az alábbiakban foglalom össze és egyben nyomatékosan felhívom …Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetem 2021.08.01-i modellváltásának gördülékeny, hatékony lebonyolítása érdekében elengedhetetlen az Egyetem vevőivel szemben fennálló lejárt követelések előírások szerinti gyors kezelése.   Ennek okán kérjük, hogy a lejárt vevőköveteléseikkel kapcsolatban a Követeléskezelési szabályzat szerint szíveskedjenek eljárni és a szükséges intézkedéseket az alábbiak figyelembe vételével 2021.05.27-ig megtenni. …Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetemnek 2021. július 31. fordulónappal, a modellváltás miatt záró beszámolókészítési kötelezettsége van. A szabályszerű lebonyolítása érdekében a kötelezettségeink teljes körű rögzítése és könyvelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatást adom ki.   Szállítói szerződések, megrendelések rögzítése az SAP rendszerben július 31. napjáig rögzíteni kell minden, addig …Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) modellváltásával kapcsolatban kérem az alábbi feladatok végrehajtását. Az Egyetemen használatban lévő készpénzátutalási megbízások („sárga csekkek”) 2021. július 31-e után az adatok változása miatt nem használhatók, helyettük újak kerülnek kiadásra. Erre tekintettel kérem a készpénzátutalási megbízások kiadáskor figyelembe venni szíveskedjenek, hogy …Tisztelt Gazdasági Vezetők!   A Semmelweis Egyetem modellváltását megelőzően szükséges a szállítói szerződések karbantartása. Kérem Önöket, a 2021. július 31. után is hatályos szerződéseknél a hiányzó kötelező adatokat szíveskedjenek a szerződések alapján pótolni, valamint a szerződésben megadott adatokkal összevetve ellenőrizni a szerződés formáját, érvényesség típusát, keltét, kezdetét, lejáratát, a szerződés nettó, áfa és bruttó összegét, …Tisztelt Tömbigazgatók! Tisztelt Gazdasági Vezetők! Tisztelt Gazdasági Koordinátorok!   A Semmelweis Egyetem 2021.08.01-i modellváltásának szabályszerű lebonyolítása, valamint követeléseink teljes körű kiszámlázása érdekében az alábbiakról tájékoztatom önöket. Minden, számlát kiállító szervezeti egység ezzel a feladattal megbízott munkatársa köteles figyelembe venni, hogy a jelenlegi modellben működő Egyetem adószáma 2021. július 31. napjával megszűnik. Ezzel összefüggésben minden, 2021. …Tisztelt Szervezeti Egység Vezetők!   Az Egyetem modell-váltására tekintettel tájékoztatjuk Önöket, a 2021. évben mely szervezeti egységek saját hatáskörben végrehajtandó leltár elvégzésére kötelezettek, és melyek nem. A megjelölt határidők nem módosíthatók, így kérem azok maradéktalan betartását. Azon szervezeti egységek, melyek idén nem leltárkötelesek, de már elkezdték a leltározást, azt a megjelölt határidőig el kell végezni. …F E L H Í V Á S    Felhívom a kedves Kollégák figyelmét, hogy az OTP Bank Nyrt által megküldött Tájékoztató alapján, azon szervezeti egységeknél, amelyeknél Ingenico iWL vagy iCT típusú kártyaolvasó POS terminál van elhelyezve, a hozzátartozó iPP220 vagy iPP280 PINPAD belső tanúsítványának kötelező frissítése feltétlenül szükséges a zökkenőmentes működés érdekében. Kérem, hogy …T Á J É K O Z T A T Ó klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr!   A Pénzügyminisztérium legfrissebb állásfoglalása alapján a szállítási- és egyéb járulékos költségeket külön kell kezelni a beszerzett termék értékétől.   „Az Áhsz. 16. § (3) bekezdése alapján a vásárolt tárgyi eszközök bekerülési …T Á J É K O Z T A T Ó az Egyetem szervezeti egységei vezetőinek és a gazdasági ügyekért felelős vezetőinek 2020. évi költségvetési év zárásával kapcsolatos pénzügyi feladatokról Az év végi pénzügyi zárlati feladatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom, és egyben kérem a leírtak szerinti eljárásrend végrehajtását. 1. Átutalásos számlák kezelési rendje A …Tisztelt Vezető Munkatársak!   A Semmelweis Egyetem Járványügyi Etikai Iránymutatásában foglaltakra tekintettel a következőkben kérem a tisztelt Vezető Munkatársak közreműködését.   A folyamatos munkavégzés biztosítása érdekében kérem, hogy a Pénzügyi Igazgatóságra beküldendő számlákat és a hozzá tartozó számlakísérőt és egyéb iratokat az Egyetemi Körposta Rendszerével szíveskedjenek részükre beküldeni.   A szervezeti egységeknek természetesen a fentebb …T Á J É K O Z T A T Ó   klinikák, intézetek, szervezeti egységek gazdasági vezetői részére   Tisztelt Gazdasági Vezető Asszony/Úr!   Kérjük a szervezeti egységek gazdasági vezetőit, hogy a 2020. évben, augusztus hónap végéig adományként és tartós használatra kapott (idegen) eszközeik bevételeztetéséről intézkedni szíveskedjenek. Minden esetben szükséges a nyilatkozattétel, ha nem …

 

TÁJÉKOZTATÓ A Semmelweis Egyetem gazdasági területén dolgozók számára   Az áfaalany az Áfa tv. számlaadási kötelezettségre vonatkozó általános szabálya értelmében köteles számlát kibocsátani a belföldön és ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője Ez a kötelezettség az ügylet teljesítéséhez (és nem a termékbeszerző, szolgáltatás igénybevevő fizetési kötelezettségéhez) kapcsolódik. július 1. napjától …

 

Tisztelt Vezető Munkatársak! Tisztelt Gazdasági Ügyintézők!   Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénzügyi Igazgatóság 2020.02.07- 2020.02.28 között szakaszosan költözik. Költözések alatt a költözésben érintett munkatársak csak mobil számon lesznek elérhetők, a telefonszámok az egyetem honlapján elérhetőek. A költözés alatt a költözéssel érintett munkatársak email-ekre csak késedelmesen fognak tudni válaszolni. 2020.02.19-2020.02.21 között költözéssel érintett csoportok: Pénzügyi Igazgatóság …Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénzügyi Igazgatóság 2020.02.07- 2020.02.28 között szakaszosan költözik. Költözések alatt a költözésben érintett munkatársak csak mobil számon lesznek elérhetők, a telefonszámok az egyetem honlapján elérhetőek. A költözés alatt a költözéssel érintett munkatársak email-ekre csak késedelmesen fognak tudni válaszolni. 2020.02.19-2020.02.20 között költözéssel érintett csoportok: – Pénzügyi Osztály o Bevételi csoport Új címünk: VIII. …Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Pénzügyi Igazgatóság 2020.02.07- 2020.02.28 között szakaszosan költözik. Költözések alatt a költözésben érintett munkatársak csak mobil számon lesznek elérhetők, a telefonszámok az egyetem honlapján elérhetőek. A költözés alatt a költözéssel érintett munkatársak email-ekre csak késedelmesen fognak tudni válaszolni. 2020.02.19-2020.02.20 között költözéssel érintett csoportok: – Pénzügyi Osztály o Bankforgalmi csoport o Deviza csoport …

Összesen: 210 cikk