TÁJÉKOZTATÓ

az Egyetem szervezeti egységei vezetőinek és a gazdasági ügyekért felelős vezetőinek

 

 A Semmelweis Egyetem Számviteli Politikájának III. könyveként 2022. június 14-i hatállyal kiadásra került a Pénzkezelési Szabályzat, amelynek 2.9.9.1 pontja tartalmazza a szervezeti egységek vásárlási előleg felvételének és elszámolásának rendjét.

Kérem az abban foglaltak betartását, különös tekintettel a (6) és (14) bekezdésben foglaltakra.

(6) A kiadott előleggel az azt felvevő munkavállalónak legkésőbb a felvételt követő 25 naptári napon belül el kell számolnia. Ettől eltérni a pénzügyi igazgató előzetes írásos engedélyével lehet, amely nem haladhatja meg az előleg felvételét követő 30 naptári napot. Harminc napon túli elszámolás esetén a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 72. § előírásait kell alkalmazni.

 (14) Amennyiben a munkavállaló saját hibájából nem számol el az előleggel, az ebből eredő közterheket köteles az Egyetem részére megtéríteni.

Budapest, 2022. 07. 11.

 

Tisztelettel:                                                                                                                                                                        Reif Lászlóné pénzügyi igazgató

Tájékoztató_előlegelszámolás időtartamának szabályai